[ exhibition / installation / labyrinth : mystical numbers / gate of the universe ]

[ exhibition / installation / labyrinth : mystical numbers / gate of the universe ]
[ izložba / instalacija / labirint : mistični brojevi / vrata svemira ]

[en] How we built a labyrinth of salt that was part of the setup of my exhibition/installation to celebrate the Winter Solstice and the Natural New Year. How it looked the first night, and how the second night. See photos of construction of this interesting labyrinth called “Gate of the universe” and the unusual presentation of paintings from my cycle “The mystical numbers”.

[hr] Kako smo gradili labirint od soli koji je bio dio postava moje izložbe/instalacije za proslavu Zimskog solsticija i Prirodne Nove godine? Kako je izgledao prve večeri, a kako druge? Pogledajte fotografije gradnje ovog zanimljivog labirinta pod nazivom “Vrata svemira” i neobičnog izlaganja slika iz mog ciklusa “Mistični brojevi”.

.

[en] That was a magic moment that you captured with your conscious presence, or you missed it like so many magical moments that life brings to us and that last only a blink of an eye, like a rainbow, sunset, shooting stars or a friend’s smile. When we look at the floor while rushing to do what the system requires of us every day, these moments often pass unnoticed, or rather, we pass by them like a blind men. That impoverishes us. Several photographs and video footage are just pale reflections of those magical reality. I made this event intentionally limited to only two evenings. Who caught the magic he grabbed it, who did not, did not.

I would like to thank Jasenka Šturman and Damir Barušić for their generous assistance and help with the exhibition/installation from the first moments until the final act of throwing salt into the river Sava. Thanks to Snježana Šanjić from Apali Center for having hosted the exhibition. Also I give thanks to all the visitors who have decided to take a moment of their time to attend the event and enrich it by their personal energy, which they brought into the labyrinth by passing through it several times in order to fully experience it, along with paintings. Also I give thanks to the dancers who have embellished the event by their moving on the music, beside and through the labyrinth illuminated only by candles. Particular thanks go to Jasenka Šturman who raised this event to heights that even I did not hoping for, by her spontaneous fairy dancing through the labyrinth.

For those who were present to recall and for everyone else to see, I bring some photos from this
[ exhibition / installation / labyrinth : mystical numbers / gate of the universe ]

More about my cycle of paintings “The mystical numbers” that was exhibited in this salt labyrinth.

.

[hr] Ovo je bio trenutak čarolije koji ste uhvatili svojom svjesnom prisutnošću ili vam je promakao, poput mnogih čarobnih trenutaka koje život iznosi pred nas i traju samo treptaj oka, poput duge, zalaska sunca, zvijezde padalice ili prijateljevog osmijeha. Gledajući u pod dok jurimo obaviti ono što sistem od nas svakodnevno traži, ovakvi trenuci često prolaze kraj nas nezamijećeni, ili, bolje rečeno, mi prolazimo kraj njih poput slijepaca. Osiromašujemo se. Nekoliko fotografija i video snimak su samo blijedi odrazi one magične stvarnosti. Ovo događanje sam s namjerom ograničio na samo dvije večeri. Tko je uhvatio čaroliju uhvatio ju je, tko nije nije.

Zahvaljujem Jasenki Šturman i Damiru Barušiću na asistenciji i svesrdnoj pomoći oko postavljanja izložbe/instalacije, od prvih trenutaka, pa sve do samog završnog čina bacanja soli u rijeku Savu. Zahvaljujem i Snježani Šanjić iz Apali Centra za ustup dvorane. Zahvaljujem i svim posjetiteljima koji su odlučili izdvojiti trenutak svog vremena kako bi prisustvovali ovom događanju i uveličali ga svojom osobnom energijom koju su unosili u labirint prolaskom kroz njega i po nekoliko puta kako bi ga potpuno doživjeli zajedno sa slikama. Zahvaljujem i plesačima koji su uljepšali događaj svojim kretanjem na glazbu, pokraj i kroz labirint osvijetljen samo svjećicama. Posebno zahvaljujem Jasenki Šturman koja je svojim spontanim vilinskim plesom kroz labirint uzvisila ovaj događaj do visina kojima se ni sam nisam nadao.

Za one koji su bili prisutni da se prisjete i za sve ostale da vide, donosim fotografije s tog događanja:
[ izložba / instalacija / labirint : mistični brojevi / vrata svemira ]

Više o mojem ciklusu slika “Mistični brojevi” koji je bio izložen u ovom labirintu od soli.

.

.

Categories: EXHIBITIONS & EVENTS / IZLOŽBE & EVENTI

Post navigation

Comments are closed.

Create a website or blog at WordPress.com