Figurae et cetera

Open and growing series
Otvorena i rastuća serija slika

[en] Here are shown some of my figurative works (portraits, figures, still lifes, sceneries) made usually in somewhat abstracted manner with vivid and strong colors. Portraits which I occasionally create represent my emotional impression of the subject and don’t tend to realistic representation of the person or scene.

[hr] Ovdje su prikazani neki moji figurativni radovi (portreti, figure, mrtva priroda, pejzaži) koji su naslikani na ponešto apstrahiran način sa živim i jakim bojama. Portreti koje povremeno slikam predstavljaju moju osjećajnu impresiju subjekta i ne teže realističnom prikazu osobe ili prizora.

.

Subscribe to my newsletter! / Prijavi se na moj newsletter!

Buy my art! / Kupi moju sliku!

.

[en] If you want to know more about particular painting in this gallery, the motives for its creation and information that is woven into it, check the additional description that is visible only when the image is enlarged. Also click on the name of the painting if it is active as link, and new window with the additional information will open.

[hr] Ako želiš saznati više o određenoj slici u ovoj galeriji, o motivima njenog nastanka i informaciji koja je utkana u nju, tada provjeri dodatni opis koji je vidljiv samo kad sliku uvećaš. Također, klikni na naziv slike, ukoliko je aktivan kao link, pa će se u novom prozoru otvoriti dodatne informacije.

.

.

Subscribe to my newsletter! / Prijavi se na moj newsletter!

Buy my art! / Kupi moju sliku!

.

Advertisements
Categories: ART PORTFOLIO

Post navigation

Comments are closed.

Create a website or blog at WordPress.com