Inspired by music / Inspirirano glazbom

Open and growing series of paintings
Otvorena i rastuća serija slika

[en] Creating an abstract visual depiction of music with pure colors and lines that arise from rapid and not consciously guided movements triggered by sensory stimuli that music creates while its sound fills the artist’s studio. This is an open and growing series of my paintings inspired by music and occasionally by song lyrics. For listening to a song click on the name of the painting and a youtube video opens in a new window. If there are important verses or description, they are listed below the painting, visible only when you enlarge it by clicking on it.

[hr] Stvaranje apstraktnog vizualnog prikaza muzike pomoću čistih boja i linija koje nastaju brzim i ne svjesno vođenim pokretima potaknutima osjetilnim podražajem kojeg stvara glazba dok svojim zvukovima ispunjava umjetnikov atelje. Ovo je otvorena i rastuća serija mojih slika inspiriranih glazbom i povremeno tekstovima pjesama. Da biste poslušali pjesmu kliknite na naziv slike, pa će se u novom prozoru otvoriti youtube video. Ako postoje važni stihovi ili opis, oni su navedeni ispod slike i vide se samo ako kliknete na sliku.

.

Get great benefits by subscribing to my Newsletter! / Ostvari sjajne pogodnosti prijavom na moj Newsletter!

Enrich your home with valuable paintings! / Oplemeni svoj dom vrijednim slikama!

Follow me on Facebook! / Prati me na Facebooku!

.

[en] If you want to know more about particular painting in this gallery, the motives for its creation and information that is woven into it, check the additional description that is visible only when the image is enlarged. Also click on the name of the painting if it is active as link, and new window with the additional information will open.

[hr] Ako želiš saznati više o određenoj slici u ovoj galeriji, o motivima njenog nastanka i informaciji koja je utkana u nju, tada provjeri dodatni opis koji je vidljiv samo kad sliku uvećaš. Također, klikni na naziv slike, ukoliko je aktivan kao link, pa će se u novom prozoru otvoriti dodatne informacije.

.

.

Get great benefits by subscribing to my Newsletter! / Ostvari sjajne pogodnosti prijavom na moj Newsletter!

Enrich your home with valuable paintings! / Oplemeni svoj dom vrijednim slikama!

Follow me on Facebook! / Prati me na Facebooku!

.

Categories: ART PORTFOLIO

Post navigation

Comments are closed.

Create a website or blog at WordPress.com