Trees, woods, forest / Stabla, drveće, šuma (2009 – 2018)

Open and growing series of paintings
Otvorena i rastuća serija slika

[en] This is a gallery with selection of my paintings inspired by trees and forests. These paintings represent my emotional impressions of trees and their energy; for this reason the depiction of trees is abstracted, expressive and surreal. Trees symbolize strength and the renewal of life, growth, the rise and expansion, beauty and wisdom. Rooted in the ground and aimed at the sky, trees have always aroused admiration by the people, teaching them about the unbreakable connection between earthly and heavenly world, between material and spiritual, and between temporary and eternal. The Sacred Tree, the Tree of Life and the World Tree are the ancient symbols of many people. Along the tree, other primal mystical symbols (spirals, circles, squares, sun, stars, etc.) often appear in my paintings of this series.

[hr] Ovo je galerija s odabirom mojih slika inspiriranih drvećem i šumom. Ove slike predstavljaju moje osjećajne impresije stabala i njihove energije; iz tog su razloga prikazi stabala apstrahirani, ekspresivni i nadrealni. Stabla simboliziraju snagu i obnavljanje života, rast, uzdizanje i širenje, ljepotu i mudrost. Ukorijenjena u zemlju i usmjerena u nebo, stabla su oduvijek u ljudima pobuđivala divljenje, podučavajući ih o neraskidivoj povezanosti zemaljskog i nebeskog, materijalnog i duhovnog, prolaznog i vječnog. Sveto drvo, Drvo života i Drvo svijeta drevni su simboli mnogih naroda (više o mitologiji drveća). Uz stablo se na mojim slikama iz ove serije često pojavljuju i drugi praiskonski mistični simboli (spirale, krugovi, kvadrati, sunce, zvijezde, itd.).

.

[en] If you want to know more about particular painting in this gallery, the motives for its creation and information that is woven into it, check the additional description that is visible only when the image is enlarged. Also click on the name of the painting if it is active as link, and new window with the additional information will open.

[hr] Ako želiš saznati više o određenoj slici u ovoj galeriji, o motivima njenog nastanka i informaciji koja je utkana u nju, tada provjeri dodatni opis koji je vidljiv samo kad sliku uvećaš. Također, klikni na naziv slike, ukoliko je aktivan kao link, pa će se u novom prozoru otvoriti dodatne informacije.

.

.

Categories: IN DETAIL / U DETALJE

Post navigation

Comments are closed.

Create a website or blog at WordPress.com