Labyrinth “Gate of the universe” on Mt. Učka / Labirint “Vrata svemira” na Učki

Labyrinth “Gate of the universe” on Mt. Učka Labirint "Vrata svemira" na Učki

Labyrinth “Gate of the universe” on Mt. Učka
Labirint “Vrata svemira” na Učki

[en] On two occasions in October 2014 we went to the mountain Učka (Croatia) near the abandoned village Petrebišća under mythical hill Perun, and there we built the labyrinth and mandalas of materials from nature. For inspiration we used my labyrinth of salt in which I had exhibited paintings from the cycle Mystical numbers a few years ago. View photos of construction of the labyrinth and mandalas in the gallery below.

[hr] Ovaj labirint smo izgradili kao dio svjesnog bivanja u prirodi na mitskom Perunu na Učki prema mojem nacrtu labirinta “Vrata svemira” kojeg sam prije nekoliko godina složio od soli u jednoj dvorani te su u njemu bile izložene moje slike iz ciklusa “Mistični brojevi”. Još smo jednom posjetili ovo mjesto hodom preko Balina i dogradili labirint sa “zemljanim mandalama”.

Labirint je posebna forma geoglifa koji su pak oblik stvaralaštva umjetničkog pravca pod nazivom land art ili earth art. O definicijama kasnije… Naziv ovog labirinta dolazi od značenja broja 101 s istoimene slike koja se nalazila u centru izvornog labirinta od soli. I sada smo u centru, kraj jednog plavog kotrljana, postavili kamenje da prikazuje broj 101 – otvorena vrata svemira, povezanost s Izvorom putem etera, mudrosti, ljubavi i kozmičkih ciklusa (više o značenju brojeva 0 i 11 koji zajedno tvore 101 vidi ovdje).

Livada kod napuštenog sela Petrebišća je već sama po sebi bila prelijepa. Mjesto za labirint se ukazalo samo tako: ravan zeleni pašnjak s malim brdašcem iz kojeg je izvirivalo bijelo kamenje koje kao da se nuđalo da se s njim nešto učini; malo dalje lokva za napajanje stoke i divljači čije smo tragove viđali posvuda; s jedne strane uzdiže se šumoviti vrh Perun; s druge strane diže se goli travnati hrbat Zaglava i Balina; na sjeveru pogled seže preko ruševina Petrebišća na stjenoviti Suhi vrh i glavni greben Učke.

Labirint smo potom inicirali i aktivirali hodajući bosi kroz njega nekoliko puta u svim smjerovima.

Land art ili earth art je umjetnički pokret u kojem su krajolik i umjetničko djelo neraskidivo povezani. To je umjetnička forma koja je stvorena u prirodi, koristeći prije svega materijale nađene na licu mjesta. Geoglifi su oblik land arta, veliki motivi napravljeni na tlu, obično od kamenja ili sličnih trajnih elemenata krajolika, kao što su šljunak, zemlja, zasađene biljke, živica ili stabla (detaljnije). Labirinti su poseban oblik geoglifa, pa time i land arta. To su složene forme putanja koje vode do središta i nazad (na engleskom labyrinth) ili pak razgranate mreže koje traže snalažljivost i orijentaciju da bi se pronašao izlaz (na engleskom maze) (detaljnije). Poznati su drevni labirinti poput minojskog na Kreti, a danas im se u određenim krugovima pridaje duhovno i energetsko značenje (vidi stranicu Nebeski labirinti).

Pogledajte u galeriji fotografije i priču o nastanku ovog našeg labirinta koja je ispričana pod fotografijama, s naglaskom na posebnostima ili zgodama. Labirint smo kreirali 5. listopada 2014., a mandale smo dodali dva tjedna kasnije, 19. listopada 2014.

Osmislio, napisao i fotografirao Boris Pecigoš.
Datum stvaranja labirinta: 5.10.2014.
Datum stvaranja mandala: 19.10.2014.

.

Photo credit: Boris Pecigoš, Karmen Auguštin

.

Categories: LAND ART & ROCK ART

Post navigation

Comments are closed.

Create a website or blog at WordPress.com