Oslikavanje putokaza za land art stazu

Oslikani ulazni putokaz

Oslikani ulazni putokaz

Osim grupnih radnih akcija gradnje kamenih geoglifa i mojeg solo rada u šumi na oslikavanju stijena, zabavljao sam se i pripremom putokaza koji će se nalaziti na nekim križanjima Land art staze Stražica – Sapaćica. Tijekom travnja i svibnja 2016. trebalo je na 15 komada pločastih vapnenaca oslikati 23 plohe sa smjerovima i natpisima. Uglavnom za kišna vremena, kad nisam mogao biti na terenu, provodio sam vrijeme u “peradarniku”, staroj zgradi na Poklonu koja će se urediti u “Posjetiteljski centar Poklon” s raznolikim sadržajima. Pogledajte nekoliko primjera putokaza…

.

.

.

.
Enrich your home or office with some of my paintings! Check what’s available.
Follow me on Facebook and Instagram, and receive my Art Newsletter
Feel free to contact me for any inquiry: boris.pecigos@gmail.com
.

Categories: LAND ART & ROCK ART

Post navigation

Comments are closed.

Create a website or blog at WordPress.com