Oslikavanje putokaza za land art stazu

Oslikani ulazni putokaz

Oslikani ulazni putokaz

Osim grupnih radnih akcija gradnje kamenih geoglifa i mojeg solo rada u šumi na oslikavanju stijena, zabavljao sam se i pripremom putokaza koji će se nalaziti na nekim križanjima Land art staze Stražica – Sapaćica. Tijekom travnja i svibnja 2016. trebalo je na 15 komada pločastih vapnenaca oslikati 23 plohe sa smjerovima i natpisima. Uglavnom za kišna vremena, kad nisam mogao biti na terenu, provodio sam vrijeme u “peradarniku”, staroj zgradi na Poklonu koja će se urediti u “Posjetiteljski centar Poklon” s raznolikim sadržajima. Pogledajte nekoliko primjera putokaza…

.

.

.

.

Categories: LAND ART & ROCK ART

Post navigation

Comments are closed.

Create a website or blog at WordPress.com