Mandala of catharsis (purification) / Mandala katarze (pročišćenja)

Mandala of catharsis (purification) Mandala katarze (pročišćenja)

Mandala of catharsis (purification)
Mandala katarze (pročišćenja)

[en] That’s my latest mandala! Finally materialized after a really long inner maturation. Out of the swirling of everything in me (and around me), from the chaos of the destruction of the old (and therefore it looks like what it looks like), was born something new, something was liberated… I named it the “Mandala of catharsis (purification)”. The symbolism is multilayered and I have yet to fully decipher it, but there are some hints below in the post.

[hr] Eto moje najnovije mandale! Konačno se je materijalizirala nakon doista dugog unutrašnjeg sazrijevanja. Iz vrtloženja svega i svačega u meni (i oko mene), iz tog kaosa uništavanja starog (zato i izgleda ovako kako izgleda), rođeno je nešto novo, oslobođeno je… Nazvao sam je “Mandala katarze (pročišćenja)”. Simbolika je višeslojna i tek je i sâm trebam u potpunosti odgonetnuti, no evo nekih naputaka u nastavku posta.

.

[en] The symbolism of some mandala’s elements:
– Out of the swirling Himalayan salt crystals emerge, something new crystallizes… The salt is a symbol of cleansing and purification on all levels, a symbol of protection and preservation, the spice of life, it represents an optimistic view of life, and is associated with abundance (in ancient times salt was symbol of wealth).
– In the center are golden ring and golden spot as symbols of protection, completeness, alignment and focus.
– From the center branches something like “golden rays” and “leaves”. They “feed” on crystals and grow, spread…
– The mirror reflects the one who looks at the mandala, and in someone else’s process viewer sees itself.
– There’s also the symbolism of numbers 1, 4, 5, 6, 8, 9, 10… (learn more)

[hr] Simbolika nekih elemenata na mandali:
– Iz vrtloženja izlaze kristali himalajske soli, kristalizira se nešto novo… Sol je simbol čišćenja i pročišćavanja na svim razinama, simbol zaštite i očuvanja, začin je života, predstavlja optimističan pogled na život, a povezana je i s obiljem (u drevnim vremenima sol je bila simbol bogatstva).
– U centru su zlatni prsten i zlatna mrlja kao simboli zaštite, zaokruženosti, centriranosti i fokusa.
– Iz središta se grana nešto poput “zlatnih zraka” i “listova”. Oni se “hrane” na kristalima i rastu, šire se…
– U ogledalu se ogleda onaj koji promatra mandalu i u tuđem procesu vidi sebe.
– Ima tu i simbolike brojeva 1, 4, 5, 6, 8, 9, 10… (saznaj više)

.

Mandala of catharsis (purification) Mandala katarze (pročišćenja)

Mandala of catharsis (purification)
Mandala katarze (pročišćenja)

.

Boris Pecigoš
Mandala of catharsis (purification), 2016
Himalayan salt crystals, Dior mirror, gold plated bracelet, leather and acrylic on canvas, 60×60 cm
Mandala katarze (pročišćenja), 2016.
kristali himalajske soli, Diorovo ogledalo, pozlaćena narukvica, koža i akril na platnu, 60×60 cm

.

Categories: IN DETAIL / U DETALJE

Post navigation

Comments are closed.

Create a website or blog at WordPress.com