Orman Tree No. 16 / Orman stablo br. 16

Orman Tree No. 16
Orman stablo br. 16
acrylic on canvas board, 15 x 10 cm, 2017
$140

[en] Orman Trees are painting miniatures depicting the mystical trees. These paintings represent my emotional impressions of trees and their energy; for this reason the depiction of trees is abstracted, expressive and surreal. Trees symbolize strength and the renewal of life, growth, the rise and expansion, beauty and wisdom. Rooted in the ground and aimed at the sky, trees have always aroused admiration by the people, teaching them about the unbreakable connection between earthly and heavenly world, between material and spiritual, and between temporary and eternal. The Sacred Tree, the Tree of Life and the World Tree are the ancient symbols of many people. Along the tree, other primal mystical symbols (spirals, circles, squares, sun, stars, etc.) often appear in my paintings of this series.

[hr] Orman stabla su slikarske minijature koje prikazuju mistična stabla. Ove slike predstavljaju moje osjećajne impresije stabala i njihove energije; iz tog su razloga prikazi stabala apstrahirani, ekspresivni i nadrealni. Stabla simboliziraju snagu i obnavljanje života, rast, uzdizanje i širenje, ljepotu i mudrost. Ukorijenjena u zemlju i usmjerena u nebo, stabla su oduvijek u ljudima pobuđivala divljenje, podučavajući ih o neraskidivoj povezanosti zemaljskog i nebeskog, materijalnog i duhovnog, prolaznog i vječnog. Sveto drvo, Drvo života i Drvo svijeta drevni su simboli mnogih naroda. Uz stablo se na mojim slikama iz ove serije često pojavljuju i drugi praiskonski mistični simboli (spirale, krugovi, kvadrati, sunce, zvijezde, itd.).

Boris Pecigoš
Orman Tree No. 16, 2017, acrylic on canvas board, 15 x 10 cm
Orman stablo br. 16, 2017., akril na slikarskoj pločici, 15 x 10 cm

Orman Tree No. 16 was painted in 2017 in acrylic medium on canvas cardboard measuring 15 x 10 cm. The painting is not framed. I recommend that you frame it without the glass. You should paste it (glue it) on the passepartout (the mount) so the painting is sticking out from the passepartout surface and its painted edges are visible. The passepartout should be at least 1 cm wide between each side of the painting and the frame.
Price: $140 + shipping (payable via PayPal)
Feel free to contact me if you have any further questions!

Orman stablo br. 16 je naslikano 2017. godine u tehnici akrila na tankoj slikarskoj pločici dimenzija 15 x 10 cm. Slika nije uokvirena. Preporučujem da se uokviri bez stakla tako da se slika zalijepi na paspartu kako bi bila izdignuta od površine paspartua i kako bi joj se vidjeli rubovi koji su oslikani. Paspartu treba biti širok barem 1 cm između svake strane slike i okvira.
Cijena: $140 za plaćanje karticama putem PayPal sigurnosnog sustava naplate.
Popust 10% za gotovinsko plaćanje ili uplatu na račun putem uplatnice ili internet bankarstva (u kunskoj protuvrijednosti po srednjem tečaju HNB).
Besplatna dostava za područje Hrvatske.
Slobodno me kontaktirajte ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja!

.
Enrich your home or office with some of my paintings! Check what’s available.
Follow me on Facebook and Instagram, and receive my Art Newsletter
Feel free to contact me for any inquiry: boris.pecigos@gmail.com
.

.

Open and growing series of my paintings inspired by trees and forests: LINK
Otvorena i rastuća serija mojih slika inspiriranih drvećem i šumom: LINK

.
Enrich your home or office with some of my paintings! Check what’s available.
Follow me on Facebook and Instagram, and receive my Art Newsletter
Feel free to contact me for any inquiry: boris.pecigos@gmail.com
.

Categories: NEW ARTWORKS / NOVI UMJETNIČKI RADOVI, ORIGINALS AVAILABLE FOR PURCHASE / ORIGINALI DOSTUPNI ZA KUPNJU

Post navigation

Comments are closed.

Create a website or blog at WordPress.com