S lijeva na desno: Boris Pecigoš, Barbara Cetina, Sandra Ban, Mladen Ivančić Meša i Dijana Trtanj (petoro od osam novoprimljenih članova)

Comments are closed.

Create a website or blog at WordPress.com