Zrcaljenje ili refleksija

Zrcaljenje sebe u drugima

“Istinska svrha zrcaljenja je prestati se osuđivati i sagledati u sebi osobu kakva uistinu jeste. Budete li ustrajali u zrcaljenju, tada ćete s punom sviješću uspjeti sagledati SEBE, bez osuđivanja, kritiziranja ili uspoređivanja. Napokon kažite sami sebi: “Zdravo, dušo, danas imaš moju podršku!”. I postanete sami svoj najbolji prijatelj.” ~ Louise L. Hay

🐉 Reiki, energetska tehnika ~ tečajevi/inicijacije, obnavljanje/reinicijacije, energetsko čišćenje i zaštita prostora, kidanje vezanosti:
https://boris-pecigos.com/reiki/ 🐉

Fotografija: Boris Pecigoš, Rijeka, Kantrida