Čestitke, Daliborka!

Čestitke, Daliborka!

Nakon dva dana tečaja, oboje s radošću na licima, zračimo i sjajimo. 🤗

Čestitke, Daliborka! 💜

🐉 Reiki, energetska tehnika ~ tečajevi/inicijacije, obnavljanje/reinicijacije, energetsko čišćenje i zaštita prostora, kidanje vezanosti:
https://boris-pecigos.com/reiki/ 🐉