Reiki u kanjonu Vela Draga

Vela Draga na Učki

Vela Draga na Učki je jedan čaroban kanjon, geološki vrlo zanimljiv, ali još više energetski.

Nije teško spustiti se u njega ni onima koji nisu planinari, pa potom prolaziti ispod impozantnih litica i kamenih tornjeva, hodati i stazicama koje nisu markirane…

A na samom dnu, u suhom koritu, energija je divna – doslovno struji smjerom kojim inače teče voda nakon kiša.

Tamo imati Reiki inicijaciju je predivno iskustvo!

🐉 Reiki, energetska tehnika ~ tečajevi/inicijacije, obnavljanje/reinicijacije, energetsko čišćenje i zaštita prostora, kidanje vezanosti:
https://boris-pecigos.com/reiki/ 🐉