Golubica kao animalni vodič

Žalite li se često da živite u agresivnom svijetu!? Molite li se za mir!? No, stvarate li mir u vlastitom životu? Mir nije samo neki intelektualni koncept ili geopolitički status quo. To je stanje postojanja. Da su svi ljudi prvo stvarali mir u sebi, naš bi svijet zasigurno izgledao sasvim drugačije.

To je ono što vam u ovom trenutku sugerira duh golubice: unesite mir u sebe. Usporite, opustite se, zatvorite oči i pravilno dišite. Zaustavite na trenutak ovaj stresni i frenetični moderni život, i vratite se u sadašnji trenutak. Upotrijebite bilo koju tehniku koju volite da zaustavite to neprestano brbljanje uma – jogu, meditaciju, šetnju prirodom… Ako ste to primijenili, već ste mirniji, zar ne!?

Ako trenutno doživljavate sukob u svom životu, ova vas karta također poziva da odaberete mirno rješenje. Jer mir koji stvarate oko sebe i mir koji postižete u sebi su jedno te isto.

Poruka od golubice: “Unesite mir u sebe i on će se širiti svijetom.”

P. S. Treba li vam vođena meditacija za umirenje, evo moje, koja ne samo da će vas smiriti/umiriti, već će vas i snažno energizirati:

Boris Pecigoš
boris.pecigos@gmail.com

Čitajte nove objave direktno u svom e-mail inboxu!

Pratite nove objave kako biste primili praktične savjete za vaš osobni razvoj i energetsku higijenu, dnevne poruke iz raznih kartica, vođene meditacije i druga videa te poučna energetska, duhovna i mistična iskustva iz Borisove i Sashine prakse Reikija, radiestezije i radionica u prirodi.