Carnelian Mandala

Carnelian Mandala
mixed media on canvas, 20 x 20 cm, 2019

Boris Pecigoš
Carnelian Mandala, 2019, assemblage / mixed media (acrylic, two carnelian stones, jasper stone, wooden sticks) on canvas, 20 x 20 cm
Carnelian Mandala, 2019., asemblaž / kombinirana tehnika (akril, dva kamena karneola, kamen jaspisa, drveni štapići) na platnu, 20 x 20 cm

Continue reading

Categories: NEW ARTWORKS / NOVI UMJETNIČKI RADOVI, ORIGINALS AVAILABLE FOR PURCHASE / ORIGINALI DOSTUPNI ZA KUPNJU

Labyrinth Mandala

Labyrinth Mandala
mixed media on canvas, 20 x 20 cm, 2019

Boris Pecigoš
Labyrinth Mandala, 2019, mixed media (acrylic, lump of quartz crystal, copper nails) on canvas, 20 x 20 cm. This is my new construction of the labyrinth.
Labirint Mandala, 2019., kombinirana tehnika (akril, grumen kristala kvarca, bakreni čavli) na platnu, 20 x 20 cm. Ovo je moja nova konstrukcija labirinta.

Continue reading

Categories: NEW ARTWORKS / NOVI UMJETNIČKI RADOVI, ORIGINALS AVAILABLE FOR PURCHASE / ORIGINALI DOSTUPNI ZA KUPNJU

Black Stone Mandala / Mandala Crnog kamena

Black Stone Mandala
Mandala Crnog kamena
mixed media on canvas, 20 x 20 cm, 2019

Boris Pecigoš
Black Stone Mandala, 2019, mixed media (acrylic, hematite, metal nails) on canvas, 20 x 20 cm
Mandala Crnog kamena, 2019., kombinirana tehnika (akril, hematit, metalni čavlići) na platnu, 20 x 20 cm

Continue reading

Categories: NEW ARTWORKS / NOVI UMJETNIČKI RADOVI, ORIGINALS AVAILABLE FOR PURCHASE / ORIGINALI DOSTUPNI ZA KUPNJU

Amber Mandala / Jantar-Mandala

Amber Mandala / Jantar-Mandala
mixed media on canvas, 20 x 20 cm, 2019

Boris Pecigoš
Amber Mandala, 2019, mixed media (acrylic, amber, agate, metal nails) on canvas, 20 x 20 cm
Jantar-Mandala, 2019., kombinirana tehnika (akril, jantar, ahat, metalni čavlići) na platnu, 20 x 20 cm

Continue reading

Categories: NEW ARTWORKS / NOVI UMJETNIČKI RADOVI, ORIGINALS AVAILABLE FOR PURCHASE / ORIGINALI DOSTUPNI ZA KUPNJU

Lapis Mandala

Lapis Mandala
mixed media on canvas, 20 x 20 cm, 2019

Boris Pecigoš
Lapis Mandala, 2019, mixed media (acrylic, lapis lazuli crystal, wooden sticks, metal nails) on canvas, 20 x 20 cm
Lapis Mandala, 2019., kombinirana tehnika (akril, kristal lapis lazuli, drveni štapići, metalni čavlići) na platnu, 20 x 20 cm

Continue reading

Categories: NEW ARTWORKS / NOVI UMJETNIČKI RADOVI, ORIGINALS AVAILABLE FOR PURCHASE / ORIGINALI DOSTUPNI ZA KUPNJU

Aventurine Mandala

Aventurine Mandala
mixed media on canvas, 20 x 20 cm, 2019

Boris Pecigoš
Aventurine Mandala, 2019, mixed media (acrylic, aventurine crystal, leather, metal nails) on canvas, 20 x 20 cm
Aventurin Mandala, 2019., kombinirana tehnika (akril, kristal aventurina, koža, metalni čavlići) na platnu, 20 x 20 cm

Continue reading

Categories: NEW ARTWORKS / NOVI UMJETNIČKI RADOVI, ORIGINALS AVAILABLE FOR PURCHASE / ORIGINALI DOSTUPNI ZA KUPNJU

Axis Mundi Mandala

Axis Mundi Mandala
mixed media on canvas, 20 x 20 cm, 2019

Boris Pecigoš
Axis Mundi Mandala (Arbor Mundi Mandala), 2019, mixed media on canvas (acrylic, cardboard, 2 plastic rings, 13 metal nails), 20 x 20 cm
Axis Mundi Mandala (Arbor Mundi Mandala), 2019., kombinirana tehnika na platnu (akril, karton, 2 plastična prstena, 13 metalnih čavlića), 20 x 20 cm

The axis mundi (also cosmic axis, world axis, world pillar, center of the world, world tree), in certain old religions, beliefs and philosophies, is the world center, or the connection between Heaven and Earth… (Read more about the subject)

Continue reading

Categories: NEW ARTWORKS / NOVI UMJETNIČKI RADOVI, ORIGINALS AVAILABLE FOR PURCHASE / ORIGINALI DOSTUPNI ZA KUPNJU

Nunc Mandala

Nunc Mandala
mixed media on canvas, 20 x 20 cm, 2019

Boris Pecigoš
Nunc Mandala, 2019, mixed media (acrylic, cardboard, wooden stick, metal nail) on canvas, 20 x 20 cm
Nunc Mandala, 2019., kombinirana tehnika (akril, karton, drveni štapić, metalni čavao) na platnu, 20 x 20 cm

Continue reading

Categories: NEW ARTWORKS / NOVI UMJETNIČKI RADOVI, ORIGINALS AVAILABLE FOR PURCHASE / ORIGINALI DOSTUPNI ZA KUPNJU

Rezultati natječaja HDLU Zagreb: najbolje umjetničke web stranice i blogovi 2019.

HDLU Zagreb
Najbolje umjetničke web stranice

Sretan sam objaviti da su moje umjetničke web stranice prošle na natječaju i ušle u sedam najboljih!
I am happy to announce that my art website has passed in the competition and has entered the seven best!

Tijekom siječnja 2019., Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Zagreb raspisalo je Natječaj za najbolje umjetničke web stranice i blogove 2019., koji je trajao do 1. ožujka 2019., s ciljem da se potakne razvoj digitalne pismenosti i inovativni načini prezentiranja likovnih umjetnika na internetu. Na natječaj su ovoga puta pristigla brojna zanimljiva rješenja te smo odlučili predstaviti sedam jednakovrijednih, najboljih […]

Više na: / More on: Rezultati natječaja: najbolje umjetničke web stranice i blogovi 2019. — HDLU Zagreb

Categories: EXHIBITIONS & EVENTS / IZLOŽBE & EVENTI

Pendulum Mandala 2

Pendulum Mandala 2
mixed media on canvas, 20 x 20 cm, 2019

Boris Pecigoš
Pendulum Mandala 2, 2019, mixed media (acrylic, metal nails, cardboard, twine, metal pendulum) on canvas, 20 x 20 cm
Pendulum Mandala 2, 2019., kombinirana tehnika (akril, metalni čavlići, karton, konopac, metalni visak) na platnu, 20 x 20 cm

Continue reading

Categories: NEW ARTWORKS / NOVI UMJETNIČKI RADOVI, ORIGINALS AVAILABLE FOR PURCHASE / ORIGINALI DOSTUPNI ZA KUPNJU

Pendulum Mandala 1

Pendulum Mandala 1
mixed media on canvas, 20 x 20 cm, 2019

Boris Pecigoš
Pendulum Mandala 1, 2019, mixed media (acrylic, wooden sticks, metal nail, twine, wooden pendulum) on canvas, 20 x 20 cm
Pendulum Mandala 1, 2019., kombinirana tehnika (akril, drveni štapići, metalni čavao, konopac, drveni visak) na platnu, 20 x 20 cm

Continue reading

Categories: NEW ARTWORKS / NOVI UMJETNIČKI RADOVI, ORIGINALS AVAILABLE FOR PURCHASE / ORIGINALI DOSTUPNI ZA KUPNJU

Apstraktne ekspresije – Zimska virtualna izložba članova HDLU Zagreb 2019.

Zimska virtualna izložba članova HDLU Zagreb 2019. — Apstraktne ekspresije

[en] Winter Virtual Exhibition of 14 members of “Croatian Society of Visual Artists Zagreb” on the theme of abstract expressions. The exhibition also includes three of my artworks…

[hr] Zimska virtualna izložba 14 članova “Hrvatskog društva likovnih umjetnika Zagreb” na temu apstraktnih ekspresija. U izložbu su uvrštena i tri moja rada…

Za sve ljubitelje slikarstva, HDLU Zagreb i ove zime priređuje Zimsku virtualnu izložbu članova HDLU Zagreb 2019, a koja je ovoga puta posvećena apstraktnoj umjetnosti – igri linija, boja, oblika i kompozicija, koje imaju za cilj dočarati puls i ritam umjetnikovih duhovnih stanja, napuštajući vezanost za predmetne motive materijalne realnosti i krećući se prema svijetu […]

More on: / Više na: Zimska virtualna izložba članova HDLU Zagreb 2019: Apstraktne ekspresije — Zagrebački likovni umjetnici

Categories: EXHIBITIONS & EVENTS / IZLOŽBE & EVENTI

Turboten Mandala

Turboten Mandala
mixed media on canvas, 20 x 20 cm, 2018

Boris Pecigoš
Turboten Mandala, 2018, mixed media on canvas (acrylic, steel wire cable with plastic insulation, 3 plastic rings, 46 nails), 20 x 20 cm
Turboten mandala, 2018., kombinirana tehnika na platnu (akril, čelična žičana sajla s plastičnom izolacijom, 3 plastična prstena, 46 čavlića), 20 x 20 cm

Continue reading

Categories: NEW ARTWORKS / NOVI UMJETNIČKI RADOVI, ORIGINALS AVAILABLE FOR PURCHASE / ORIGINALI DOSTUPNI ZA KUPNJU

The Magic Square of Love / Magični kvadrat ljubavi

The Magic Square of Love
Magični kvadrat ljubavi
mixed media on canvas, 20 x 20 cm, 2018

[en] This painting, actually a mandala, is inspired by the magic square with 5×5 fields in which the sum of the numbers in each row, each column and diagonals is 65. When the digits of the number 65 are summed, the number 11 is obtained, representing twice as strong vibrational frequency of number one, as well as vibration of number two (1+1=2). Eleven is the number of equilibrium, partnership and love (1 and 1 are next to each other, and when summed they give 2, the symbol of love couple). Eleven represents also the balance of emotions and thoughts, male and female aspects, work and play, etc., and higher ideals, invention, refinement, visionary, psychic abilities, channeling, being medium, the door between worlds, the enlightenment… The numbers in the magic square are written in Arabic script.

25 13 01 19 07
16 09 22 15 03
12 05 18 06 24
08 21 14 02 20
04 17 10 23 11

[hr] Ova slika, zapravo mandala, inspirirana je magičnim kvadratom s 5×5 polja u kojem zbroj brojeva u svakom redu, svakom stupcu i dijagonalama iznosi 65. Kad se znamenke broja 65 zbroje, dobiva se broj 11 koji predstavlja dvostruko snažnu vibracijsku frekvenciju jedinice, a također i vibraciju dvojke (1+1=2). Jedanaest je broj ravnoteže, partnerstva i ljubavi (1 i 1 su jedan do drugog, a u zbroju daju 2, što je simbol ljubavnog para). Jedanaest predstavlja i balans emocija i misli, muških i ženskih aspekata, posla i igre, itd., te više ideale, inventivnost, istančanost, vizionarstvo, psihičke sposobnosti, kanaliziranje, medijatorstvo, vrata između svjetova, prosvjetiteljstvo… Brojevi su u magičnom kvadratu napisani arapskim pismom.

Continue reading

Categories: NEW ARTWORKS / NOVI UMJETNIČKI RADOVI, ORIGINALS AVAILABLE FOR PURCHASE / ORIGINALI DOSTUPNI ZA KUPNJU

Mini-mandalas of 2018

Mini-mandalas of 2018
Mini-mandale iz 2018.

[en] I have been creating miniature mandalas for five years. They are made on the canvas cardboards measuring 10×10 cm. Mini-mandalas are considered as talismans by their owners because of the multiple layers of primordial symbols’ meaning that occur on them (spirals, circles, squares, rays of the sun, stars, numbers, as well as Arabic and Glagolitic script, etc.). During 2018 I made only five mini-mandalas, but, for the first time they are painted on both sides. So I invite you to view them in this online gallery.

[hr] Već pet godine stvaram minijaturne mandale. Radim ih na slikarskim pločicama dimenzija 10×10 cm. Njihovi vlasnici ih drže za talismane zbog višeslojnosti značenja praiskonskih simbola koji se javljaju na njima (spirale, krugovi, kvadrati, zrake sunca, zvijezde, brojevi, ali i arapsko i glagoljičko pismo, itd.). Tijekom 2018. godine napravio sam samo pet mini-mandala, ali po prvi put one su oslikane s obje strane. Stoga vas pozivam da ih razgledate u ovoj online galeriji.

Continue reading

Categories: IN DETAIL / U DETALJE

The Tree of Coalescence / Stablo sjedinjenja

The Tree of Coalescence / Stablo sjedinjenja
mixed media on canvas, 24 x 18 cm, 2018

Boris Pecigoš
The Tree of Coalescence (2×108), 2018, mixed media on canvas (acrylic, metal ring, 108 nails, 108 Himalayan salt crystals), 24 x 18 cm
Stablo sjedinjenja (2×108), 2018., kombinirana tehnika na platnu (akril, metalni prsten, 108 čavlića, 108 kristala himalajske soli), 24 x 18 cm

Continue reading

Categories: ORIGINALS AVAILABLE FOR PURCHASE / ORIGINALI DOSTUPNI ZA KUPNJU

The Tree of Love / Stablo ljubavi

The Tree of Love / Stablo ljubavi
mixed media on canvas, 24 x 18 cm, 2018

Boris Pecigoš
The Tree of Love, 2018, mixed media on canvas (acrylic, metal ring, Himalayan salt crystals), 24 x 18 cm
Stablo ljubavi, 2018., kombinirana tehnika na platnu (akril, metalni prsten, kristali himalajske soli), 24 x 18 cm

Continue reading

Categories: ORIGINALS AVAILABLE FOR PURCHASE / ORIGINALI DOSTUPNI ZA KUPNJU

Vodič po Land art stazi Stražica – Sapaćica na Učki

Vodič po Land art stazi

Vodič po Land art stazi Stražica – Sapaćica na Učki u izdanju udruge Atelier Hayat u suradnji s Javnom ustanovom Park prirode Učka i uz sufinanciranje Primorsko-goranske županije pružit će vam potpuno razumijevanje Land art staze. U Vodiču su opisani svi umjetnički radovi iz aspekta umjetnosti, prirodoslovlja i ekologije te duhovnosti i misticizma. Detaljno je objašnjeno značenje simbola, boja i formi koje se javljaju na radovima land arta i rock arta na koje ćete nailaziti u svojoj šetnji Land art stazom. U vodiču se nalazi i karta Land art staze s označenim lokacijama 20 umjetničkih radova, 4 vidikovca i 2 ulaza. Vodič sadrži i upute kako doći do ulaza na stazu. Vodič možete slobodno preuzeti u PDF formatu (36 stranica) na svoj mobilni uređaj ili ga isprintati kako bi obogatio vaš doživljaj umjetnosti i prirode tijekom vašeg posjeta Land art stazi na Učki.

PREUZMI VODIČ

Continue reading

Categories: ART PORTFOLIO, LAND ART & ROCK ART

Red Dragon / Crveni zmaj

Red Dragon / Crveni zmaj
mixed media on canvas, 24 x 18 cm, 2018

Boris Pecigoš
Red Dragon, 2018, mixed media on canvas (acrylic, leather, Himalayan salt crystals, painted copper wire, nails), 24 x 18 cm
Crveni zmaj, 2018., kombinirana tehnika na platnu (akril, koža, kristali himalajske soli, obojana bakrena žica, čavlići), 24 x 18 cm

Continue reading

Categories: ORIGINALS AVAILABLE FOR PURCHASE / ORIGINALI DOSTUPNI ZA KUPNJU

Portret – autoportret – Virtualna izložba članova HDLU Zagreb

Portret – autoportret
Virtualna izložba članova HDLU Zagreb

[en] Virtual exhibition of 17 members of “Croatian Society of Visual Artists Zagreb” on the theme of portrait and self-portrait. The exhibition also includes my artwork…

[hr] Virtualna izložba 17 članova “Hrvatskog društva likovnih umjetnika Zagreb” na temu portreta i autoportreta. U izložbu je uvršten i jedan moj rad…

Lice čovjeka u prikazima slikara kroz povijest doživljavalo je različite transformacije od plošnih, reprezentativnih i idealiziranih prikaza različitih vladara i božanstava, prema finije iznijansiranim portretima običnih ljudi sa psihološkim karakteristikama, u raznim okruženjima, koji su svjedočili o njihovom porijeklu i društvenom statusu. Kroz vrijeme, moderni portret sve više je počeo napuštati potrebu prema realističnim prikazima ili reprezentativnoj idealizaciji i više se fokusirao na emocionalni karakter portretiranih likova, naglašavajući bojom i ritmom njihov unutarnji naboj. Lice kao neispisani list papira postajalo bi tako svojevrsna dramska pozornica, na koju se polako probijao unutarnji svijet portretiranog lika, obojan i osobnošću samog umjetnika koji je portret slikao. […]

More on: / Više na: Virtualna izložba članova HDLU Zagreb: Portret – autoportret — Zagrebački likovni umjetnici

Categories: EXHIBITIONS & EVENTS / IZLOŽBE & EVENTI

Eros u slikarstvu, crtežu i fotografiji – Ljetna virtualna izložba članova HDLU Zagreb 2018.

Ljetna virtualna izložba članova HDLU Zagreb 2018.
Eros u slikarstvu, crtežu i fotografiji

[en] Summer Virtual Exhibition of 26 members of “Croatian Society of Visual Artists Zagreb” on the Eros theme. The exhibition also includes three of my artworks…

[hr] Ljetna virtualna izložba 26 članova “Hrvatskog društva likovnih umjetnika Zagreb” na temu Erosa. U izložbu su uvrštena i tri moja rada…

Ljepota ljudskog tijela, dodir drevnog boga Erosa koji je vladao žudnjom i čovjekovom ljubavlju, često je kroz povijest bila nadahnuće likovnim umjetnicima poput Hieronymusa Boscha, Caravaggia, Bouchera, Francisca de Goye, Edouarda Maneta, Paula Cezannea, Gustava Klimta, Pabla Picassa, i brojnih drugih. U susretu Afrodite i Aresa (Venere i Marsa), stvara se primordijalna sila čovjekovog Erosa, […]

More on: / Više na: Ljetna virtualna izložba članova HDLU Zagreb 2018 – “Eros u slikarstvu, crtežu i fotografiji” — Zagrebački likovni umjetnici

Categories: EXHIBITIONS & EVENTS / IZLOŽBE & EVENTI

Create a website or blog at WordPress.com