ATELIER HAYAT

Atelier Hayat je udruga koja djeluje na tri međusobno isprepletena područja: umjetnost, prirodoljublje i osobni razvoj. Naša misija je promicanje praktične sinergije umjetničkog izražavanja i stvaralaštva, svjesnog života, religijom neuvjetovane duhovnosti, suvremenog misticizma i povezanosti s prirodom.

Budući da su naše aktivnosti mahom volonterskog karaktera i za dobrobit šire društvene zajednice, financiranje tekućih projekata kao i redovno poslovanje udruge (najam prostora, režije, knjigovodstvo, putni troškovi i dr.) ovise o dotacijama iz javnih izvora i iz privatnog sektora, ali i o velikodušnim donacijama građana.

Naši tekući projekti i projekti u planu:

 • Tisak Vodiča po Land art stazi na Učki; zasad su dostupne samo online i pdf verzija vodiča.
 • Staza meditacije Cvijet Kamenjaka: stvaranje land arta u formi geoglifa pod Malim Kamenjakom, nedaleko Grobničkog polja (dovršenje u proljeće 2018.)
 • Cvijet Moslavačke gore (2018.)

Sve dosadašnje aktivnosti i projekte Ateliera Hayat možete istražiti u slici, videu i tekstu na našem Google+ profilu.

Donaciju za podršku aktivnostima udruge možete uplatiti na sljedeći broj računa putem internet bankarstva ili u bilo kojoj banci ili pošti:

Atelier Hayat
Ivekovićeva 4, Rijeka
IBAN: HR0324840081105123526 (Raiffeisen banka)
Poziv na broj: nije potreban ili upišite datum
Svrha: DONACIJA

Od srca vam hvala!

.

Opći podaci o udruzi

.
Atelier Hayat je upisan u Registar udruga Republike Hrvatske pod registarskim brojem 21006877 (uvid u podatke).
Adresa: Ivekovićeva 4, Rijeka
OIB: 10640603579
IBAN: HR0324840081105123526 / Raiffeisenbank Austria d.d., Zagreb / SWIFT: RZBHHR2X
Voditelj: Boris Pecigoš
Kontakt: atelier.hayat@gmail.com

.

Ciljevi, područje djelovanja i djelatnosti (iz Statuta)

.
Članak 8.

(1) Atelier Hayat je osnovan s namjerom djelovanja na tri međusobno isprepletena područja: umjetnost, prirodoljublje i osobni razvoj. Cilj udruge je promicanje praktične sinergije umjetničkog izražavanja i stvaralaštva, svjesnog života, religijom neuvjetovane duhovnosti, suvremenog misticizma i povezanosti s prirodom.

(2) Na području umjetnosti Atelier Hayat ima cilj svoje članove i druge pojedince poticati na otkrivanje vlastitog stvaralačkog potencijala i kreativnosti u njihovim najrazličitijim pojavnim oblicima (primarno likovni i literarni, ali i glazbeni, plesni, rukotvorni i dr.) kao originalni izraz jedinstvene osobnosti svakog pojedinca, bez razlike radi li se o profesionalnom ili amaterskom angažmanu.

(3) Na području prirodoljublja Atelier Hayat ima cilj svoje članove i druge pojedince poticati na svjesno povezivanje s prirodom, otkrivanje ljepota prirode u skrivenim kutevima neposrednog okoliša, ekološku osvještenost te općenito na primjenu zdravih stilova života, rekreacije, osobne brige o sebi na fizičkoj i drugim razinama.

(4) Na području osobnog razvoja Atelier Hayat ima cilj pružati podršku članovima i drugim pojedincima na putu osobnog rasta i samospoznaje, u produbljivanju kontakta s vlastitom intuicijom, u postizanju unutarnjeg mira i umijeća bivanja “ovdje i sada”, u nalaženju radosti u životu bez obzira na vanjske okolnosti te na svaki drugi način koji pomaže u samoostvarivanju, istinskom zadovoljstvu i vođenju svjesnog i ispunjenog života.

(5) Udruga sukladno ciljevima djeluje na područjima: kultura i umjetnost, zaštita okoliša i prirode, duhovnost.
.

Članak 9.

(1) U svrhu ostvarivanja ciljeva navedenih u čl. 8. Statuta, Atelier Hayat obavlja sljedeće djelatnosti i aktivnosti:

 • organiziranje izložbi, performansa i drugih art evenata, književnih, glazbenih i plesnih večeri, koncerata, priredbi i sl., čiji su nositelji članovi Ateliera Hayat;
 • poticanje i promoviranje neafirmiranih likovnih stvaratelja i kreativaca koji djeluju na različitim područjima umjetničkog izražavanja;
 • edukacija i poticanje članova na osobno i umjetničko usavršavanje;
 • organiziranje i održavanje radionica, tečajeva i seminara na području umjetnosti, prirodoljublja i osobnog razvoja, za članove i druge zainteresirane osobe;
 • organiziranje odlazaka u prirodu za članove, sukladno zakonu i propisima, sa svrhom navedenom u čl. 8. st. 3. Statuta;
 • savjetovanja i prezentacije prirodnih i alternativnih pristupa zdravom životu, osobnom razvoju i duhovnoj dobrobiti za članove i širu javnost;
 • izdavanje različitih vrsta publikacija i pisanih materijala s područja djelovanja udruge, a sukladno posebnim propisima;
 • informiranje javnosti i promidžba ciljeva i aktivnosti Ateliera Hayat putem medija, skupova, tribina, predavanja i internetskih sadržaja;
 • poticanje volonterskih aktivnosti na područjima djelovanja Ateliera Hayat navedenima u čl. 8. Statuta;
 • prikupljanje sredstava i dodjela stipendija talentiranim učenicima i studentima koji nemaju dostatna sredstva za školovanje ili studiranje;
 • suradnja s drugim fizičkim i pravnim osobama sličnih ciljeva i djelatnosti u zemlji i inozemstvu.

.
Statut Ateliera Hayat (6. veljače 2016.)
Izmjene i dopune Statuta (2. rujna 2017.)

.

Izvještaji o aktivnostima udruge

.
Godišnja skupština udruge se održava početkom godine i na njoj Voditelj iznosi Izvještaj o aktivnostima udruge u prethodnoj godini i Financijski izvještaj za prethodnu godinu te predlaže Plan djelovanja udruge za predstojeću godinu. Slijede zapisnici po godinama (pdf):

Izvještaj o aktivnostima u 2017., Financijski izvještaj za 2017., Plan za 2018.
Izvještaj o aktivnostima u 2016., Financijski izvještaj za 2016., Plan za 2017.
Izvještaj o aktivnostima u 2015., Financijski izvještaj za 2015., Plan za 2016.
Izvještaj o aktivnostima u 2014., Financijski izvještaj za 2014., Plan za 2015.
Izvještaj o aktivnostima u 2013., Financijski izvještaj za 2013., Plan za 2014.
Izvještaj o aktivnostima u 2012., Financijski izvještaj za 2012., Plan za 2013.
Izvještaj o aktivnostima u 2011., Financijski izvještaj za 2011., Plan za 2012.
Izvještaj o aktivnostima u 2010., Financijski izvještaj za 2010., Plan za 2011.
Izvještaj o aktivnostima u 2009., Financijski izvještaj za 2009., Plan za 2010.

Sve dosadašnje aktivnosti i projekte Ateliera Hayat možete istražiti u slici, videu i tekstu na našem Google+ profilu.

.

Atelier Hayat

Create a website or blog at WordPress.com