NEW ARTWORKS / NOVI UMJETNIČKI RADOVI

Uključi se u stvaranje land arta, velikog geoglifa na Kamenjaku

Poziv na stvaranje land arta kod Kamenjaka

Udruga Atelier Hayat traži dobrovoljce koji su spremni sudjelovati u stvaranju land arta na jednoj livadi s pogledom na more, podno brda Malog Kamenjaka nedaleko Grobničkog polja. Geoglif (forma od naslaganog kamenja) pod nazivom Staza meditacije “Cvijet Kamenjaka” ideja je umjetnika Borisa Pecigoša, koji je već djelovao na području Kvarnera kad je lani dovršio opsežan projekt “Land art staze Stražica – Sapaćica” u Parku prirode Učka.

Tražimo dvadesetak dobrovoljaca i dobrovoljki koji vole boraviti u prirodi i u dobrom društvu te žele sudjelovati u ovom kreativnom projektu kao ispomoć pri nošenju i slaganju kamenja. Projekt će se realizirati tijekom dvije do četiri subote u travnju i svibnju, a otvorenje se planira u lipnju. Termin prve grupne akcije je zakazan za subotu, 29. travnja 2017., a potom će se raditi svake iduće subote, ovisno o vremenskim prilikama, sve do završetka geoglifa.

.

Pogled s lokacije geoglifa na more i Krk

Informirati i prijaviti se možeš na e-mail adresu atelier.hayat@gmail.com te sudjelovati u jednoj, nekoliko ili u svim radnim akcijama.

.

Prva faza ovog projekta je realizirana već u lipnju 2015. godine, kada su članovi Ateliera Hayat napravili središnji dio “cvijeta” u formi labirinta (vidi fotografije tog “Labirinta tišine”). Sada će se dovršiti druga faza, koja je osim financijskim sredstvima udruge ostvarenima putem članarina i donacija, sufinancirana i sredstvima Primorsko-goranske županije. Za informacije o ostalim programima financiranima sredstvima Primorsko-goranske županije, kao i za ostale informacije o Primorsko-goranskoj županiji, posjetite web stranice Primorsko-goranske županije.

.

.

Projekt financiraju:

        

 

Categories: LAND ART & ROCK ART, NEW ARTWORKS / NOVI UMJETNIČKI RADOVI

Rise

Rise

Rise

[en] New painting I present to you is inspired by a love song of Irish band The Frames. View painting and its details in better resolution, and listen to music video with the lyrics below in the post.

[hr] Nova slika koju predstavljam inspirirana je jednom ljubavnom pjesmom irskog benda The Frames. Pogledajte sliku u boljoj rezoluciji i detalje sa slike te poslušajte glazbeni video uz stihove pjesme u nastavku posta.

Continue reading

Categories: NEW ARTWORKS / NOVI UMJETNIČKI RADOVI, ZOOM

Mini-mandalas of 2016

Mini-mandalas of 2016 Mini-mandale iz 2016.

Mini-mandalas of 2016
Mini-mandale iz 2016.

[en] I have been creating miniature mandalas for three years. They are made on the canvas cardboards measuring 10×10 cm. Mini-mandalas are considered as talismans by their owners because of the multiple layers of primordial symbols’ meaning that occur on them (spirals, circles, squares, rays of the sun, stars, numbers, as well as Arabic and Glagolitic script, etc.). During 2016 I made 27 mini-mandalas, so I invite you to view them in this online gallery.

[hr] Već tri godine stvaram minijaturne mandale. Radim ih na slikarskim pločicama dimenzija 10×10 cm. Njihovi vlasnici ih drže za talismane zbog višeslojnosti značenja praiskonskih simbola koji se javljaju na njima (spirale, krugovi, kvadrati, zrake sunca, zvijezde, brojevi, ali i arapsko i glagoljičko pismo, itd.). Tijekom 2016. godine napravio sam 27 mini-mandala te vas pozivam da ih razgledate u ovoj online galeriji.

Continue reading

Categories: NEW ARTWORKS / NOVI UMJETNIČKI RADOVI, ZOOM

Orman tree No. 13 / Orman stablo br. 13

Orman tree No. 13 Orman stablo br. 13

Orman tree No. 13
Orman stablo br. 13

[en] Orman trees are painting miniatures depicting the so-called mystical trees that are spiritually linked with the families for whom I create them. The connection is made through used colors and symbols that come to me during the creative zeal, keeping in focus client’s needs or desires. This orman tree, in addition to fact it is the thirteenth in a row, indeed carries the symbolism of the number 13 (as well as the symbolism of the number 4), which is important for the family who wishes it. See details of the painting below in the post.

[hr] Orman stabla su slikarske minijature koje prikazuju tzv. mistična stabla koja su duhovno povezana s obiteljima za koje ih stvaram. Veza se ostvaruje putem upotrijebljenih boja i simbola koji mi dolaze tijekom kreativnog zanosa, imajući u fokusu naručiteljeve potrebe ili želje. Ovo orman stablo, osim što je trinaesto po redu stvaranja, doista nosi simboliku broja 13 (kao i simboliku broja 4), a koja je važna za obitelj koja ga je poželjela. Pogledajte detalje sa slike u nastavku posta.

Continue reading

Categories: NEW ARTWORKS / NOVI UMJETNIČKI RADOVI, ZOOM

Monument

Monument

Monument

[en] After three-year break from creating paintings inspired by the music, I come back to this muse again. New painting that I present to you is inspired by the hypnotizing song of the Norwegian duo Röyksopp and Swedish singer Robyn. Both the music and lyrics were crucial, but in the transmission of feelings the video played a role too. See the painting in better resolution, details of the picture, lyrics, and music video below in the post.

[hr] Nakon tri godine pauziranja od stvaranja slika inspiriranih glazbom, ponovo sam se vratio ovoj muzi. Nova slika koju predstavljam inspirirana je hipnotizirajućom pjesmom norveškog dua Röyksopp i švedske pjevačice Robyn. I glazba i stihovi su bili ključni, ali i video je odigrao ulogu u prijenosu osjećaja. Pogledajte sliku u boljoj rezoluciji, detalje sa slike, stihove, ali i glazbeni video u nastavku posta.

Continue reading

Categories: NEW ARTWORKS / NOVI UMJETNIČKI RADOVI, ZOOM

Mandala #026

Mandala #026

Mandala #026

[en] The other day I finished this new mandala with the symbolism of the sun, spiral and circle, in blue, yellow, gold and green, and with a strong relief. See details below in the post…

[hr] Neki dan sam dovršio ovu novu mandalu sa simbolikom sunca, spirale i kruga, u plavoj, žutoj, zlatnoj i zelenoj boji te s izraženim reljefom. Pogledajte detalje u nastavku posta…

Continue reading

Categories: NEW ARTWORKS / NOVI UMJETNIČKI RADOVI, ZOOM

The tree of oneness / Stablo jednosti

The tree of oneness
Stablo jednosti

My new painting:
The tree of oneness, 2016, acrylic on masonite, 23×17 cm

I am a tree
The tree is a world
The world is me

.

Moja nova slika:
Stablo jednosti, 2016., akril na lesonitu, 23×17 cm

Ja sam stablo
Stablo je svijet
Svijet sam ja

Continue reading

Categories: NEW ARTWORKS / NOVI UMJETNIČKI RADOVI, ZOOM

Mandala of catharsis (purification) / Mandala katarze (pročišćenja)

Mandala of catharsis (purification) Mandala katarze (pročišćenja)

Mandala of catharsis (purification)
Mandala katarze (pročišćenja)

[en] That’s my latest mandala! Finally materialized after a really long inner maturation. Out of the swirling of everything in me (and around me), from the chaos of the destruction of the old (and therefore it looks like what it looks like), was born something new, something was liberated… I named it the “Mandala of catharsis (purification)”. The symbolism is multilayered and I have yet to fully decipher it, but there are some hints below in the post.

[hr] Eto moje najnovije mandale! Konačno se je materijalizirala nakon doista dugog unutrašnjeg sazrijevanja. Iz vrtloženja svega i svačega u meni (i oko mene), iz tog kaosa uništavanja starog (zato i izgleda ovako kako izgleda), rođeno je nešto novo, oslobođeno je… Nazvao sam je “Mandala katarze (pročišćenja)”. Simbolika je višeslojna i tek je i sâm trebam u potpunosti odgonetnuti, no evo nekih naputaka u nastavku posta.

Continue reading

Categories: NEW ARTWORKS / NOVI UMJETNIČKI RADOVI, ZOOM

Land art staza na Učki (2016)

Završen projekt od 20 radova land arta i rock arta duž 6,5 km duge staze na Učki

Land art staza Stražica – Sapaćica otvorena je u srpnju 2016. godine, dvije godine nakon inicijalne ideje, a u potpunosti je završena krajem te godine. Nalazi se na planini Ćićariji u Parku prirode Učka. U ovom postu možete pronaći sve ključne informacije: osnovni podaci o stazi i land artu; opis, značenje i fotografije svakog od 20 radova land arta i rock arta; detaljna karta staze; upute kako doći do lokacije staze uz priloženu Google kartu; preuzimanje osnovne brošure u pdf formatu; info o autoru i dobivena priznanja za ovaj projekt; značajniji medijski prilozi (u novinama, na online portalima i u TV emisijama).

>>> DESCRIPTION IN ENGLISH <<<

Continue reading

Categories: ART PORTFOLIO, LAND ART & ROCK ART, LAND ART PARK UČKA, NEW ARTWORKS / NOVI UMJETNIČKI RADOVI

The promise of abundance / Obećanje obilja

The promise of abundance Obećanje obilja

The promise of abundance
Obećanje obilja

[en] The second of my two newest tree paintings inspired by Reiki and Japan.

[hr] Druga od moje dvije najnovije slike stabala inspirirane Reikijem i Japanom.

Continue reading

Categories: NEW ARTWORKS / NOVI UMJETNIČKI RADOVI, ZOOM

Cherry in bloom / Trešnja u cvatu

Cherry in bloom Trešnja u cvatu

Cherry in bloom
Trešnja u cvatu

[en] The first of my two newest tree paintings inspired by Reiki and Japan.

[hr] Prva od moje dvije najnovije slike stabala inspirirane Reikijem i Japanom.

Continue reading

Categories: NEW ARTWORKS / NOVI UMJETNIČKI RADOVI, ZOOM

Create a website or blog at WordPress.com