NEW ARTWORKS / NOVI UMJETNIČKI RADOVI

Axis Mundi Mandala

Axis Mundi Mandala
mixed media on canvas, 20 x 20 cm, 2019

Boris Pecigoš
Axis Mundi Mandala (Arbor Mundi Mandala), 2019, mixed media on canvas (acrylic, cardboard, 2 plastic rings, 13 metal nails), 20 x 20 cm
Axis Mundi Mandala (Arbor Mundi Mandala), 2019., kombinirana tehnika na platnu (akril, karton, 2 plastična prstena, 13 metalnih čavlića), 20 x 20 cm

The axis mundi (also cosmic axis, world axis, world pillar, center of the world, world tree), in certain old religions, beliefs and philosophies, is the world center, or the connection between Heaven and Earth… (Read more about the subject)

Continue reading

Categories: NEW ARTWORKS / NOVI UMJETNIČKI RADOVI, ORIGINALS AVAILABLE FOR PURCHASE / ORIGINALI DOSTUPNI ZA KUPNJU

Nunc Mandala

Nunc Mandala
mixed media on canvas, 20 x 20 cm, 2019

Boris Pecigoš
Nunc Mandala, 2019, mixed media (acrylic, cardboard, wooden stick, metal nail) on canvas, 20 x 20 cm
Nunc Mandala, 2019., kombinirana tehnika (akril, karton, drveni štapić, metalni čavao) na platnu, 20 x 20 cm

Continue reading

Categories: NEW ARTWORKS / NOVI UMJETNIČKI RADOVI, ORIGINALS AVAILABLE FOR PURCHASE / ORIGINALI DOSTUPNI ZA KUPNJU

Pendulum Mandala 2

Pendulum Mandala 2
mixed media on canvas, 20 x 20 cm, 2019

Boris Pecigoš
Pendulum Mandala 2, 2019, mixed media (acrylic, metal nails, cardboard, twine, metal pendulum) on canvas, 20 x 20 cm
Pendulum Mandala 2, 2019., kombinirana tehnika (akril, metalni čavlići, karton, konopac, metalni visak) na platnu, 20 x 20 cm

Continue reading

Categories: NEW ARTWORKS / NOVI UMJETNIČKI RADOVI, ORIGINALS AVAILABLE FOR PURCHASE / ORIGINALI DOSTUPNI ZA KUPNJU

Pendulum Mandala 1

Pendulum Mandala 1
mixed media on canvas, 20 x 20 cm, 2019

Boris Pecigoš
Pendulum Mandala 1, 2019, mixed media (acrylic, wooden sticks, metal nail, twine, wooden pendulum) on canvas, 20 x 20 cm
Pendulum Mandala 1, 2019., kombinirana tehnika (akril, drveni štapići, metalni čavao, konopac, drveni visak) na platnu, 20 x 20 cm

Continue reading

Categories: NEW ARTWORKS / NOVI UMJETNIČKI RADOVI, ORIGINALS AVAILABLE FOR PURCHASE / ORIGINALI DOSTUPNI ZA KUPNJU

Turboten Mandala

Turboten Mandala
mixed media on canvas, 20 x 20 cm, 2018

Boris Pecigoš
Turboten Mandala, 2018, mixed media on canvas (acrylic, steel wire cable with plastic insulation, 3 plastic rings, 46 nails), 20 x 20 cm
Turboten mandala, 2018., kombinirana tehnika na platnu (akril, čelična žičana sajla s plastičnom izolacijom, 3 plastična prstena, 46 čavlića), 20 x 20 cm

Continue reading

Categories: NEW ARTWORKS / NOVI UMJETNIČKI RADOVI, ORIGINALS AVAILABLE FOR PURCHASE / ORIGINALI DOSTUPNI ZA KUPNJU

The Magic Square of Love / Magični kvadrat ljubavi

The Magic Square of Love
Magični kvadrat ljubavi
mixed media on canvas, 20 x 20 cm, 2018

[en] This painting, actually a mandala, is inspired by the magic square with 5×5 fields in which the sum of the numbers in each row, each column and diagonals is 65. When the digits of the number 65 are summed, the number 11 is obtained, representing twice as strong vibrational frequency of number one, as well as vibration of number two (1+1=2). Eleven is the number of equilibrium, partnership and love (1 and 1 are next to each other, and when summed they give 2, the symbol of love couple). Eleven represents also the balance of emotions and thoughts, male and female aspects, work and play, etc., and higher ideals, invention, refinement, visionary, psychic abilities, channeling, being medium, the door between worlds, the enlightenment… The numbers in the magic square are written in Arabic script.

25 13 01 19 07
16 09 22 15 03
12 05 18 06 24
08 21 14 02 20
04 17 10 23 11

[hr] Ova slika, zapravo mandala, inspirirana je magičnim kvadratom s 5×5 polja u kojem zbroj brojeva u svakom redu, svakom stupcu i dijagonalama iznosi 65. Kad se znamenke broja 65 zbroje, dobiva se broj 11 koji predstavlja dvostruko snažnu vibracijsku frekvenciju jedinice, a također i vibraciju dvojke (1+1=2). Jedanaest je broj ravnoteže, partnerstva i ljubavi (1 i 1 su jedan do drugog, a u zbroju daju 2, što je simbol ljubavnog para). Jedanaest predstavlja i balans emocija i misli, muških i ženskih aspekata, posla i igre, itd., te više ideale, inventivnost, istančanost, vizionarstvo, psihičke sposobnosti, kanaliziranje, medijatorstvo, vrata između svjetova, prosvjetiteljstvo… Brojevi su u magičnom kvadratu napisani arapskim pismom.

Continue reading

Categories: NEW ARTWORKS / NOVI UMJETNIČKI RADOVI, ORIGINALS AVAILABLE FOR PURCHASE / ORIGINALI DOSTUPNI ZA KUPNJU

Vodič po Land art stazi Stražica – Sapaćica na Učki

Vodič po Land art stazi

Vodič po Land art stazi Stražica – Sapaćica na Učki u izdanju udruge Atelier Hayat u suradnji s Javnom ustanovom Park prirode Učka i uz sufinanciranje Primorsko-goranske županije pružit će vam potpuno razumijevanje Land art staze. U Vodiču su opisani svi umjetnički radovi iz aspekta umjetnosti, prirodoslovlja i ekologije te duhovnosti i misticizma. Detaljno je objašnjeno značenje simbola, boja i formi koje se javljaju na radovima land arta i rock arta na koje ćete nailaziti u svojoj šetnji Land art stazom. U vodiču se nalazi i karta Land art staze s označenim lokacijama 20 umjetničkih radova, 4 vidikovca i 2 ulaza. Vodič sadrži i upute kako doći do ulaza na stazu. Vodič možete slobodno preuzeti u PDF formatu (36 stranica) na svoj mobilni uređaj ili ga isprintati kako bi obogatio vaš doživljaj umjetnosti i prirode tijekom vašeg posjeta Land art stazi na Učki.

PREUZMI VODIČ

Continue reading

Categories: ART PORTFOLIO, LAND ART & ROCK ART, NEW ARTWORKS / NOVI UMJETNIČKI RADOVI

Create a website or blog at WordPress.com