ORIGINALS AVAILABLE FOR PURCHASE / ORIGINALI DOSTUPNI ZA KUPNJU

Labyrinth Mandala

Labyrinth Mandala
mixed media on canvas, 20 x 20 cm, 2019

Boris Pecigoš
Labyrinth Mandala, 2019, mixed media (acrylic, lump of quartz crystal, copper nails) on canvas, 20 x 20 cm. This is my new construction of the labyrinth.
Labirint Mandala, 2019., kombinirana tehnika (akril, grumen kristala kvarca, bakreni čavli) na platnu, 20 x 20 cm. Ovo je moja nova konstrukcija labirinta.

Continue reading

Categories: NEW ARTWORKS / NOVI UMJETNIČKI RADOVI, ORIGINALS AVAILABLE FOR PURCHASE / ORIGINALI DOSTUPNI ZA KUPNJU

Black Stone Mandala / Mandala Crnog kamena

Black Stone Mandala
Mandala Crnog kamena
mixed media on canvas, 20 x 20 cm, 2019

Boris Pecigoš
Black Stone Mandala, 2019, mixed media (acrylic, hematite, metal nails) on canvas, 20 x 20 cm
Mandala Crnog kamena, 2019., kombinirana tehnika (akril, hematit, metalni čavlići) na platnu, 20 x 20 cm

Continue reading

Categories: NEW ARTWORKS / NOVI UMJETNIČKI RADOVI, ORIGINALS AVAILABLE FOR PURCHASE / ORIGINALI DOSTUPNI ZA KUPNJU

Amber Mandala / Jantar-Mandala

Amber Mandala / Jantar-Mandala
mixed media on canvas, 20 x 20 cm, 2019

Boris Pecigoš
Amber Mandala, 2019, mixed media (acrylic, amber, agate, metal nails) on canvas, 20 x 20 cm
Jantar-Mandala, 2019., kombinirana tehnika (akril, jantar, ahat, metalni čavlići) na platnu, 20 x 20 cm

Continue reading

Categories: NEW ARTWORKS / NOVI UMJETNIČKI RADOVI, ORIGINALS AVAILABLE FOR PURCHASE / ORIGINALI DOSTUPNI ZA KUPNJU

Lapis Mandala

Lapis Mandala
mixed media on canvas, 20 x 20 cm, 2019

Boris Pecigoš
Lapis Mandala, 2019, mixed media (acrylic, lapis lazuli crystal, wooden sticks, metal nails) on canvas, 20 x 20 cm
Lapis Mandala, 2019., kombinirana tehnika (akril, kristal lapis lazuli, drveni štapići, metalni čavlići) na platnu, 20 x 20 cm

Continue reading

Categories: NEW ARTWORKS / NOVI UMJETNIČKI RADOVI, ORIGINALS AVAILABLE FOR PURCHASE / ORIGINALI DOSTUPNI ZA KUPNJU

Aventurine Mandala

Aventurine Mandala
mixed media on canvas, 20 x 20 cm, 2019

Boris Pecigoš
Aventurine Mandala, 2019, mixed media (acrylic, aventurine crystal, leather, metal nails) on canvas, 20 x 20 cm
Aventurin Mandala, 2019., kombinirana tehnika (akril, kristal aventurina, koža, metalni čavlići) na platnu, 20 x 20 cm

Continue reading

Categories: NEW ARTWORKS / NOVI UMJETNIČKI RADOVI, ORIGINALS AVAILABLE FOR PURCHASE / ORIGINALI DOSTUPNI ZA KUPNJU

Axis Mundi Mandala

Axis Mundi Mandala
mixed media on canvas, 20 x 20 cm, 2019

Boris Pecigoš
Axis Mundi Mandala (Arbor Mundi Mandala), 2019, mixed media on canvas (acrylic, cardboard, 2 plastic rings, 13 metal nails), 20 x 20 cm
Axis Mundi Mandala (Arbor Mundi Mandala), 2019., kombinirana tehnika na platnu (akril, karton, 2 plastična prstena, 13 metalnih čavlića), 20 x 20 cm

The axis mundi (also cosmic axis, world axis, world pillar, center of the world, world tree), in certain old religions, beliefs and philosophies, is the world center, or the connection between Heaven and Earth… (Read more about the subject)

Continue reading

Categories: NEW ARTWORKS / NOVI UMJETNIČKI RADOVI, ORIGINALS AVAILABLE FOR PURCHASE / ORIGINALI DOSTUPNI ZA KUPNJU

Nunc Mandala

Nunc Mandala
mixed media on canvas, 20 x 20 cm, 2019

Boris Pecigoš
Nunc Mandala, 2019, mixed media (acrylic, cardboard, wooden stick, metal nail) on canvas, 20 x 20 cm
Nunc Mandala, 2019., kombinirana tehnika (akril, karton, drveni štapić, metalni čavao) na platnu, 20 x 20 cm

Continue reading

Categories: NEW ARTWORKS / NOVI UMJETNIČKI RADOVI, ORIGINALS AVAILABLE FOR PURCHASE / ORIGINALI DOSTUPNI ZA KUPNJU

Pendulum Mandala 2

Pendulum Mandala 2
mixed media on canvas, 20 x 20 cm, 2019

Boris Pecigoš
Pendulum Mandala 2, 2019, mixed media (acrylic, metal nails, cardboard, twine, metal pendulum) on canvas, 20 x 20 cm
Pendulum Mandala 2, 2019., kombinirana tehnika (akril, metalni čavlići, karton, konopac, metalni visak) na platnu, 20 x 20 cm

Continue reading

Categories: NEW ARTWORKS / NOVI UMJETNIČKI RADOVI, ORIGINALS AVAILABLE FOR PURCHASE / ORIGINALI DOSTUPNI ZA KUPNJU

Pendulum Mandala 1

Pendulum Mandala 1
mixed media on canvas, 20 x 20 cm, 2019

Boris Pecigoš
Pendulum Mandala 1, 2019, mixed media (acrylic, wooden sticks, metal nail, twine, wooden pendulum) on canvas, 20 x 20 cm
Pendulum Mandala 1, 2019., kombinirana tehnika (akril, drveni štapići, metalni čavao, konopac, drveni visak) na platnu, 20 x 20 cm

Continue reading

Categories: NEW ARTWORKS / NOVI UMJETNIČKI RADOVI, ORIGINALS AVAILABLE FOR PURCHASE / ORIGINALI DOSTUPNI ZA KUPNJU

Turboten Mandala

Turboten Mandala
mixed media on canvas, 20 x 20 cm, 2018

Boris Pecigoš
Turboten Mandala, 2018, mixed media on canvas (acrylic, steel wire cable with plastic insulation, 3 plastic rings, 46 nails), 20 x 20 cm
Turboten mandala, 2018., kombinirana tehnika na platnu (akril, čelična žičana sajla s plastičnom izolacijom, 3 plastična prstena, 46 čavlića), 20 x 20 cm

Continue reading

Categories: NEW ARTWORKS / NOVI UMJETNIČKI RADOVI, ORIGINALS AVAILABLE FOR PURCHASE / ORIGINALI DOSTUPNI ZA KUPNJU

The Magic Square of Love / Magični kvadrat ljubavi

The Magic Square of Love
Magični kvadrat ljubavi
mixed media on canvas, 20 x 20 cm, 2018

[en] This painting, actually a mandala, is inspired by the magic square with 5×5 fields in which the sum of the numbers in each row, each column and diagonals is 65. When the digits of the number 65 are summed, the number 11 is obtained, representing twice as strong vibrational frequency of number one, as well as vibration of number two (1+1=2). Eleven is the number of equilibrium, partnership and love (1 and 1 are next to each other, and when summed they give 2, the symbol of love couple). Eleven represents also the balance of emotions and thoughts, male and female aspects, work and play, etc., and higher ideals, invention, refinement, visionary, psychic abilities, channeling, being medium, the door between worlds, the enlightenment… The numbers in the magic square are written in Arabic script.

25 13 01 19 07
16 09 22 15 03
12 05 18 06 24
08 21 14 02 20
04 17 10 23 11

[hr] Ova slika, zapravo mandala, inspirirana je magičnim kvadratom s 5×5 polja u kojem zbroj brojeva u svakom redu, svakom stupcu i dijagonalama iznosi 65. Kad se znamenke broja 65 zbroje, dobiva se broj 11 koji predstavlja dvostruko snažnu vibracijsku frekvenciju jedinice, a također i vibraciju dvojke (1+1=2). Jedanaest je broj ravnoteže, partnerstva i ljubavi (1 i 1 su jedan do drugog, a u zbroju daju 2, što je simbol ljubavnog para). Jedanaest predstavlja i balans emocija i misli, muških i ženskih aspekata, posla i igre, itd., te više ideale, inventivnost, istančanost, vizionarstvo, psihičke sposobnosti, kanaliziranje, medijatorstvo, vrata između svjetova, prosvjetiteljstvo… Brojevi su u magičnom kvadratu napisani arapskim pismom.

Continue reading

Categories: NEW ARTWORKS / NOVI UMJETNIČKI RADOVI, ORIGINALS AVAILABLE FOR PURCHASE / ORIGINALI DOSTUPNI ZA KUPNJU

The Tree of Coalescence / Stablo sjedinjenja

The Tree of Coalescence / Stablo sjedinjenja
mixed media on canvas, 24 x 18 cm, 2018

Boris Pecigoš
The Tree of Coalescence (2×108), 2018, mixed media on canvas (acrylic, metal ring, 108 nails, 108 Himalayan salt crystals), 24 x 18 cm
Stablo sjedinjenja (2×108), 2018., kombinirana tehnika na platnu (akril, metalni prsten, 108 čavlića, 108 kristala himalajske soli), 24 x 18 cm

Continue reading

Categories: ORIGINALS AVAILABLE FOR PURCHASE / ORIGINALI DOSTUPNI ZA KUPNJU

The Tree of Love / Stablo ljubavi

The Tree of Love / Stablo ljubavi
mixed media on canvas, 24 x 18 cm, 2018

Boris Pecigoš
The Tree of Love, 2018, mixed media on canvas (acrylic, metal ring, Himalayan salt crystals), 24 x 18 cm
Stablo ljubavi, 2018., kombinirana tehnika na platnu (akril, metalni prsten, kristali himalajske soli), 24 x 18 cm

Continue reading

Categories: ORIGINALS AVAILABLE FOR PURCHASE / ORIGINALI DOSTUPNI ZA KUPNJU

Red Dragon / Crveni zmaj

Red Dragon / Crveni zmaj
mixed media on canvas, 24 x 18 cm, 2018

Boris Pecigoš
Red Dragon, 2018, mixed media on canvas (acrylic, leather, Himalayan salt crystals, painted copper wire, nails), 24 x 18 cm
Crveni zmaj, 2018., kombinirana tehnika na platnu (akril, koža, kristali himalajske soli, obojana bakrena žica, čavlići), 24 x 18 cm

Continue reading

Categories: ORIGINALS AVAILABLE FOR PURCHASE / ORIGINALI DOSTUPNI ZA KUPNJU

Na što paziti pri odabiru slika za svoj stan ili ured?

Na što paziti pri odabiru slika za svoj stan ili ured?

Što moraš znati prilikom odabira umjetničkih slika za svoj životni ili poslovni prostor? Koje je smjernice mudro slijediti pri odlučivanju o kupnji slike?

Kad te neka slika privuče i kad ti u trbuhu zatitra dok je promatraš, to je znak da rezoniraš s vibracijom slike. To nadilazi puki likovno-estetski doživljaj. Ta slika za tebe nosi posebno značenje. Ona je svojevrsni simbol tvojih materijalnih, emotivnih, intelektualnih ili duhovnih čežnji, želja, nada i vjerovanja. Slika tako predstavlja tvoje samoostvarenje. Ona te na neki način podržava. Iz slike u okolni prostor emanira njeno značenje i informacija utkana tijekom kreativnog čina stvaranja. To je glavni kriterij kojim bi se trebao povoditi pri odabiru slike za sebe. Ne jer je slikar poznat pa ti to treba dati na osobnoj “vrijednosti” ili statusu (snobizam?). Ne jer slika paše uz tvoj novi namještaj ili zato što, eto, nešto treba visjeti na zidu (površno i pomalo isprazno?).

Continue reading

Categories: ORIGINALS AVAILABLE FOR PURCHASE / ORIGINALI DOSTUPNI ZA KUPNJU

Create a website or blog at WordPress.com