UMJETNIČKI PORTFOLIO

Moje ime je Boris Pecigoš. Rođen sam 1974. u Zagrebu. Živim u Rijeci. Magistrirao sam likovnu umjetnost na temi land arta, a diplomirao slikarstvo na temi ekspresivnosti linije i boje na ljubljanskom Arthouse – College of Visual Arts. Član sam HDLU Zagreb (Hrvatskog društva likovnih umjetnika Zagreb). Moj umjetnički fokus je na land artu i rock artu. Autor sam Land art staze na Učki koja objedinjuje umjetnost, spiritualnost i prirodu. Možete je posjetiti uz moj pisani Vodič (pdf).

Umjetničku inspiraciju nalazim prvenstveno u ljepotama prirode, mora i planina, ali i u zagonetnim pretpovijesnim crtežima, figurama i uspravljenom kamenju, u novodobnom misticizmu, transcendentnosti glazbe i poezije te u nedokučivom misteriju prolaznosti i smrti.

Land art i rock art mi omogućuju da svoju umjetnost na najneposredniji način povežem s ljubavlju prema prirodi i interesom za geologiju i povijesna mjesta s ostacima starih kultura. U land art unosim i svoje poimanje duhovnog te nastojim evocirati onaj mistični, ritualni i sveti odnos prema silama prirode, svojstven drevnim kultovima. S publikom mogu komunicirati direktnije putem radova land arta nego putem slika, jer su interaktivni – pozivaju da se u njih uđe ili da ih se dodirne, čime se ostvaruje ne samo vizualni, već i za mene bitan taktilni kontakt i sa samim djelom i s okolnom prirodom, a koji ne bi bio moguć u prostoru galerije.

Zbirka poezije Putovanje otkriva moje spiritualno putovanje, poniranje u ambis nesvjesnog i uspinjanje na vrhunce obasjane svjetlom. Čitajući je možda doživite i vlastito otkrivenje.

U nastavku je galerija s izborom mojih slikarskih i land art radova, a ispod galerije su videa.

Galerija

Videa

Artist’s Statement

My name is Boris Pecigoš. I am a land artist and painter (MFA). I was born in 1974 in Zagreb, Croatia. I live in seaside city of Rijeka. I earned a master’s degree in visual arts (thesis on land art) and bachelor’s degree in painting (thesis on expressiveness of the line and color in painting) at the Arthouse – College of Visual Arts in Ljubljana, Slovenia. I’m a member of HDLU Zagreb (Croatian Society of Visual Artists Zagreb). My artistic focus is on land art and rock art. I’m the author of Land Art Trail on Mt. Učka.

I find inspiration primarily in the beauty of nature, sea and mountains, but also in the mysterious prehistoric drawings, figures and erected stones, in new age mysticism, transcendence of music and poetry, and in unfathomable mystery of transience and death.

Land art and rock art allow me to connect my art in the most direct manner with my love for nature and interest in geology and historical places with the remains of old cultures. In land art, I often include my understanding of what is spiritual, and try to evoke that mystical, ritual and sacred attitude to the forces of nature, inherent in ancient cults. I can communicate with the audience more directly through land art works than through paintings, because they are interactive – they call for entering or touching them, thus achieving not only visual, but also an important tactile contact with both the work itself and the surrounding nature, which would not be possible in the gallery.