Inspired by music / Inspirirano glazbom

Open and growing series of paintings
Otvorena i rastuća serija slika

[en] Creating an abstract visual depiction of music with pure colors and lines that arise from rapid and not consciously guided movements triggered by sensory stimuli that music creates while its sound fills the artist’s studio. This is an open and growing series of my paintings inspired by music and occasionally by song lyrics. For listening to a song click on the name of the painting and a youtube video opens in a new window. If there are important verses or description, they are listed below the painting, visible only when you enlarge it by clicking on it.

[hr] Stvaranje apstraktnog vizualnog prikaza muzike pomoću čistih boja i linija koje nastaju brzim i ne svjesno vođenim pokretima potaknutima osjetilnim podražajem kojeg stvara glazba dok svojim zvukovima ispunjava umjetnikov atelje. Ovo je otvorena i rastuća serija mojih slika inspiriranih glazbom i povremeno tekstovima pjesama. Da biste poslušali pjesmu kliknite na naziv slike, pa će se u novom prozoru otvoriti youtube video. Ako postoje važni stihovi ili opis, oni su navedeni ispod slike i vide se samo ako kliknete na sliku.

Nastavi čitati

Categories: PORTFOLIO

Eight new mini-mandalas / Osam novih mandalica

One of the eight new mini-mandalas Jedna od osam novih mandalica

One of the eight new mini-mandalas
Jedna od osam novih mandalica

[en] Mini-mandalas (or art talismans) that I create are my art applied on the methods of personal growth (energetic and spiritual techniques). I do them primarily as commissioned works, specifically for the client’s needs and goals in whose realization he wants energetic and spiritual support. But the inspiration came to me also for generic mini-mandalas with positive messages. In the gallery in this post I present eight of the latest mini-mandalas along with its messages.

[hr] Mandalice (ili art talismani) koje stvaram su moja umjetnost primijenjena na metode osobnog razvoja (energetske i duhovne tehnike). Radim ih primarno po narudžbi, ciljano za klijentove želje i ciljeve u čijem se ostvarenju želi energetski i duhovno podržati. Ali nadahnuće mi dolazi i za općenite mandalice s pozitivnim porukama. U galeriji u ovom postu prikazujem osam najnovijih mandalica zajedno s njihovim porukama.

Nastavi čitati

Categories: NEW WORKS / NOVI RADOVI

Bajkovite kastavske šetnice

U šumama Lozi i Lužini

U šumama Lozi i Lužini

U zaleđu pitoresknog gradića Kastva, opasanog ruševnim zidinama i kulama, nalaze se šume Loza i Lužina. U njih se ulazi prolaskom kroz stara gradska vrata, uskim uličicama i kroz ruševine Cerkvine. Široki makadam je popularno šetalište i rekreacijska zona, tu je i jedan ranč s konjima, ali prava ljepota se otkriva tek ako se čovjek odvaži zaputiti u samu šumu jednim od brojnih uskih puteljaka. Bile su tu uređene tri šetnice, “Puž”, “Zec” i “Srna”, različite po dužini, ali danas su markacije izblijedjele i doista se od izletnika očekuje snalažljivost u orijentaciji i lutanju nepoznatom šumom. Mi smo se odvažili i bili osupnuti bajkovitom ljepotom šume…

Nastavi čitati

Categories: FOTOPISI IZ PRIRODE

Velevrški stup

Velevrški stup

[en] I made this pillar of stones in the bare heights of the island of Krk (Croatia), at the top of Veli vrh (541 m). The stones are arranged vertically in delicate balance, and reach a height of 1.6 m. The stone pillar provides excellent contrast in photographic vistas of bare land in the immediate vicinity and of the distant mountains (Velebit, Kapela, Risnjak and Učka), as the photos in the gallery clearly show.

[hr] Ovaj stup od kamenja sam napravio u goleti otoka Krka, na samom vrhu koji se zove Veli vrh (541 m). Kamenje je posloženo vertikalno u delikatnoj ravnoteži i doseže visinu od 1,6 m. Stup pruža odličan kontrast na fotografskim vizurama goleti u neposrednoj blizini i planina u daljini (Velebita, Kapele, Risnjaka i Učke), što i fotografije u galeriji zorno prikazuju.

Nastavi čitati

Categories: LAND ART, NEW WORKS / NOVI RADOVI

Like a Tree

Like a Tree (a poem in English)
Poput drveta (klikni za hrvatski)

I spread my arms and lift them high, touching the sky
ready to let the sun’s rays shine on my chest, to receive
the warm rain and the gentle breeze, just like the branch of a verdant treetop
whose roots find support in earth’s great depths,
and suckles nutrients from the womb which bears
all the world’s children,
like the branch of a tree whose trunk links two worlds,
I run to its embrace, to become one with this being,
because I am that tree.
Nastavi čitati

Categories: POETRY

Život je lijep – o čišćenju krame, oplemenjivanju doma, svjesnom boravku u prirodi…

Gostovanje na Radiju Korzo

Gostovanje na Radiju Korzo

Gostovao sam 11.5.2015. na riječkom radiju “Radio Korzo” u emisiji “Život je lijep”. Teme su bile raznolike, ali i dobro povezane, jer ih je umješna voditeljica Sanda Radiković odlično nadovezivala jednu na drugu. Razgovarali smo o dobrobitima svjesnog boravka u prirodi, važnosti redovitog čišćenja krame iz svog životnog prostora, zamkama čuvanja stvari za “posebne prilike”, “kreativnom neredu” i pretjeranoj urednosti, oplemenjivanju prostora mandalama ili umjetničkim slikama, itd.
Poslušajte snimku emisije!

Nastavi čitati

Categories: PRESS / IZ MEDIJA

Trees of change / Drveće promjene

Trees of change Drveće promjene

Trees of change
Drveće promjene

[en] These two paintings represent my artistic dealing with unpleasant and burdensome feelings – fear and worry. Trees and forests heal and transform such feelings into something productive and useful: trees flourish and bloom, and we feel relieved. Inscriptions on the paintings are in the old Croatian Glagolitic alphabet and they mean “fear” and “worry”. See more details of these paintings in the gallery below..

[hr] Ove dvije slike predstavljaju moje umjetničko nošenje s neugodnim i opterećujućim osjećajima – strahom i brigom. Drveće i šuma iscjeljuju i transformiraju takve osjećaje u nešto produktivno i korisno: drveće napreduje i cvjeta, a mi se osjećamo rasterećeni. Napisi na slikama su na starom hrvatskom pismu glagoljici i znače “strah” i “briga”. Vidi više detalja s ovih slika u galeriji u nastavku.

Nastavi čitati

Categories: NEW WORKS / NOVI RADOVI, ZOOM

Zeleno srce s Bjelolasice

Zeleno srce s Bjelolasice

Zeleno srce s Bjelolasice

Ta šuma je naprosto predivna! Neopisiva riječima i nepredočljiva fotografijom ta, pri tlu savijena stabla zbog pritiskanja snijega na strmim padinama, vlažnost koja je dopustila mahovini da obavije kamenje i stabla, srce šume koje nam se otkrilo u jednoj takvoj mahovinastoj “enklavi”, travnati vršni greben s dva gotovo jednake visine vrha, i opet srce, ovaj put kameno, planinsko, neočekivani ribizli kojima smo se baš fino pogostili, modri kotrljani, mirisi četinjača… A i zalutali smo te tako naišli na jednu lokvu, ma baš kao da je iz bajke, jer bajke doista postoje, a žive ih oni koji primjećuju… I Matić poljana, samo u sjećanju mjesto stradanja, patnje i smrti, a u stvarnosti, u sadašnjosti, jedno lijepo mjesto puno života, obilježeno monolitima koji bude opet lijepe bajkovite maštarije u onih neupućenih ili onih koji tako odaberu, poput nas… I medvjed na kraju, uz sokola koji ga je čuvao…

Nastavi čitati

Categories: FOTOPISI IZ PRIRODE

Labyrinth on Koschuta / Labirint na Košuti

Labyrinth on Koschuta
Labirint na Košuti

[en] On the mountain pasture on Koschuta in Karawanks (Slovenian Alps), near Taborniški dom on Šija (Mountain hut Šija) at about 1500 m above sea level, we created land art labyrinth with a diameter of about 6 m. There were fourteen of us, the stones were abundant in the vicinity, and the form of this labyrinth is already tried (although each labyrinth is actually unique because of the different location, shape of stones, size, energy invested…). View photos of this labyrinth and a video of its construction.

[hr] Na planinskom pašnjaku na Košuti u Karavankama (Slovenske Alpe), u blizini Taborniškog doma na Šiji, na oko 1500 m nadmorske visine, napravili smo land art labirint promjera oko 6 metara. Bilo nas je četrnaest, kamenja je u izobilju u blizini, a oblik ovog labirinta je već prokušan (iako je svaki labirint zapravo jedinstven, jer je lokacija drukčija, oblik kamenja, veličina, uložena energija…). Pogledajte fotografije ovog labirinta i video snimku njegove gradnje.

Nastavi čitati

Categories: LAND ART, NEW WORKS / NOVI RADOVI

Blog pokreće Wordpress.com. The Adventure Journal Theme.

Prati

Get every new post delivered to your Inbox.

Pridruži se 1,147 drugih sljedbenika