Projekti udruge Atelier Hayat u 2016. godini

U 2016. godini umjetnička i prirodoljubna udruga Atelier Hayat pod vodstvom voditelja udruge i umjetnika Borisa Pecigoša namjerava ostvariti sljedeće projekte:

  • konačno dovršenje i službeno otvaranje umjetničko-ekološkog projekta “Land art staza Stražica – Sapaćica” na Učki, na kojem radimo od 2014. godine u suradnji s Javnom ustanovom Park prirode Učka (linkovi: HRT Magazin prenosi videoprilog iz emisije Dobro jutro Hrvatska, Glas Istre piše o našem projektu iz perspektive odabira projekata na natječaju Zaklade Adris, spominju nas i slovenske Primorske novice, a pogledajte i fotografije u nastavku ovog posta);
  • dovršenje staze meditacije kod Kamenjaka, na planinskoj livadi s pogledom na more, a koju smo započeli lani s centralnim labirintom (pogledajte fotografije prve faze projekta: Labirint tišine);
  • izrada geoglifa “Cvijet pod Učkom” u blizini sela Mala Učka, čiju smo manju verziju napravili prošle godine (pogledajte fotografije);
  • unajmljivanje i uređenje prostora za aktivnosti udruge koje će biti otvorene za javnost: izložbe članova udruge, raznovrsna predavanja iz područja umjetnosti, prirodoljublja i osobnog razvoja, poetske večeri, likovno-glazbene slušaonice, gongovi i drugi egzotični instrumenti, atelje…

Ostvarenje ovih projekata uvelike ovisi o vašim velikodušnim donacijama te o fizičkom angažmanu članova i prijatelja udruge. Vašu donaciju možete uplatiti putem internet bankarstva ili u bilo kojoj banci ili pošti na broj računa udruge:

Atelier Hayat, Dedići 89, Zagreb
IBAN: HR0324840081105123526 (RBA)
Poziv na broj: nije potreban ili upišite datum
Svrha: DONACIJA

Continue reading

Categories: NEW WORKS / NOVI RADOVI

Mandala of silence / Mandala tišine

Mandala of silence
Mandala tišine

[en] Mandala of silence evokes values that Zen praises the most: the silence and the presence. On mandala there are written my three poems in old Croatian Glagolitic script: “Sinking into silence”, “Voiceless presence” and “Silence”. It is interesting that Mandala of silence is actually full of words…
View details of this mandala from different angles in the gallery bellow.

[hr] Mandala tišine priziva vrijednosti koje zen najviše veliča: tišinu i prisutnost. Na njoj su glagoljičnim pismom napisane moje pjesme “Potonuće u tišinu”, “Nijema prisutnost” i “Tišina”, sve tri iz zbirke poezije “Putovanje”. Zanimljivost je da je Mandala tišine zapravo puna riječi…
Pogledaj detalje ove mandale iz različitih kuteva dolje u galeriji.

Continue reading

Categories: NEW WORKS / NOVI RADOVI, ZOOM

Velevrški stup

Velevrški stup

[en] I made this pillar of stones in the bare heights of the island of Krk (Croatia), at the top of Veli vrh (541 m). The stones are arranged vertically in delicate balance, and reach a height of 1.6 m. The stone pillar provides excellent contrast in photographic vistas of bare land in the immediate vicinity and of the distant mountains (Velebit, Kapela, Risnjak and Učka), as the photos in the gallery clearly show. Date of creation: 2015/06/27.

[hr] Ovaj stup od kamenja sam napravio u goleti otoka Krka, na samom vrhu koji se zove Veli vrh (541 m). Kamenje je posloženo vertikalno u delikatnoj ravnoteži i doseže visinu od 1,6 m. Stup pruža odličan kontrast na fotografskim vizurama goleti u neposrednoj blizini i planina u daljini (Velebita, Kapele, Risnjaka i Učke), što i fotografije u galeriji zorno prikazuju. Datum stvaranja: 27.06.2015.

Continue reading

Categories: LAND ART, NEW WORKS / NOVI RADOVI

Trees of change / Drveće promjene

Trees of change Drveće promjene

Trees of change
Drveće promjene

[en] These two paintings represent my artistic dealing with unpleasant and burdensome feelings – fear and worry. Trees and forests heal and transform such feelings into something productive and useful: trees flourish and bloom, and we feel relieved. Inscriptions on the paintings are in the old Croatian Glagolitic alphabet and they mean “fear” and “worry”. See more details of these paintings in the gallery below..

[hr] Ove dvije slike predstavljaju moje umjetničko nošenje s neugodnim i opterećujućim osjećajima – strahom i brigom. Drveće i šuma iscjeljuju i transformiraju takve osjećaje u nešto produktivno i korisno: drveće napreduje i cvjeta, a mi se osjećamo rasterećeni. Napisi na slikama su na starom hrvatskom pismu glagoljici i znače “strah” i “briga”. Vidi više detalja s ovih slika u galeriji u nastavku.

Continue reading

Categories: NEW WORKS / NOVI RADOVI, ZOOM

Labyrinth on Koschuta / Labirint na Košuti

Labyrinth on Koschuta
Labirint na Košuti

[en] On the mountain pasture on Koschuta in Karawanks (Slovenian Alps), near Taborniški dom on Šija (Mountain hut Šija) at about 1500 m above sea level, we created land art labyrinth with a diameter of about 6 m. There were fourteen of us, the stones were abundant in the vicinity, and the form of this labyrinth is already tried (although each labyrinth is actually unique because of the different location, shape of stones, size, energy invested…). View photos of this labyrinth and a video of its construction.

[hr] Na planinskom pašnjaku na Košuti u Karavankama (Slovenske Alpe), u blizini Taborniškog doma na Šiji, na oko 1500 m nadmorske visine, napravili smo land art labirint promjera oko 6 metara. Bilo nas je četrnaest, kamenja je u izobilju u blizini, a oblik ovog labirinta je već prokušan (iako je svaki labirint zapravo jedinstven, jer je lokacija drukčija, oblik kamenja, veličina, uložena energija…). Pogledajte fotografije ovog labirinta i video snimku njegove gradnje.

Continue reading

Categories: LAND ART, NEW WORKS / NOVI RADOVI

Labyrinth of silence / Labirint tišine

Labyrinth of silence / Labirint tišine

Labyrinth of silence
Labirint tišine

[en] On the meadow under Mali Kamenjak, rocky hill near Grobnik (Rijeka, Croatia), we made a geoglyph. The silence was a dominant experience in its construction, so we decided to name it “the labyrinth of silence”. Labyrinth’s diameter is nearly 8 meters and it represents only the first phase of a much larger “meditation path” in the flower form, whose sketches are shown in the gallery along with photos of the labyrinth.

[hr] Na livadi pod Malim Kamenjakom, stjenovitim brdom u blizini Grobnika kraj Rijeke, napravili smo jedan geoglif. Tišina je bila dominantno iskustvo pri njegovoj gradnji, pa smo ga odlučili nazvati “labirintom tišine”. Promjera je skoro 8 metara i predstavlja samo prvu fazu puno veće “staze meditacije” u obliku cvijeta, čije skice prikazujemo u galeriji zajedno s fotografijama labirinta.

Continue reading

Categories: LAND ART, NEW WORKS / NOVI RADOVI

Geoglyph “Flower under Učka” / Geoglif “Cvijet pod Učkom”

Geoglyph "Flower under Učka" Geoglif "Cvijet pod Učkom"

Geoglyph “Flower under Učka”
Geoglif “Cvijet pod Učkom”

[en] Geoglyph “Flower under Učka” is made by our group on the pasture near the old village Mala Učka on the mountain Učka. There were nine of us, and therefore the flower has nine petals. Everyone is in the creation of his petal entered his own personality so they are not all equal nor symmetrical. In the center of the geoglyph is “a pestle” in the form of a pillar of rocks. Geoglyph diameter is about 8 m.

[hr] Geoglif “Cvijet pod Učkom” je napravila naša skupina na pašnjaku u blizini starog sela Mala Učka na planini Učki. Bilo nas je devet, pa tako i cvijet ima devet latica. Svatko je u stvaranje svoje latice unio svoju osobnost tako da nisu sve međusobno jednake niti simetrične. U središtu geoglifa je “tučak” u obliku stupa od kamenja. Promjer geoglifa je oko 8 m.

Continue reading

Categories: LAND ART, NEW WORKS / NOVI RADOVI

Orman trees / Orman stabla (2014)

Completed cycle of 10 miniatures
Završen ciklus od 10 minijatura

[en] In the series “Orman trees”, through the painting variations I cover the theme of the Tree of Life, and the sacred and mystical trees that symbolize the renewal of life force through the unbreakable connections between the earthly and the heavenly world (ephemeral and eternal world). There is also present a symbolism of the spirals, circles and stars. Orman trees from 2014 are the miniature acrylic paintings on 0,5 cm thick canvas cardboard with the dimensions 15×10 cm.

[hr] Orman stabla sam naslikao 2014. godine u tehnici akrila na slikarskim pločicama dimenzija 15×10 cm. Na sebi sadrže umjetnički prikazano mistično stablo, a uz stablo se pojavljuju i razni simboli (spirale, krugovi, zvijezde…). Drveće predstavlja snagu i obnavljanje života. Ukorijenjena u zemlju i usmjerena u nebo, stabla su oduvijek u ljudima pobuđivala divljenje, podučavajući ljude o neraskidivoj povezanosti zemaljskog i nebeskog (prolaznog i vječnog).

Continue reading

Categories: ART PORTFOLIO

Create a free website or blog at WordPress.com. The Adventure Journal Theme.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 1,116 other followers