Land art staza na Učki (2016)

Završen projekt od 20 radova land arta i rock arta duž 6,5 km duge staze na Učki

Land art staza Stražica – Sapaćica otvorena je u srpnju 2016. godine, dvije godine nakon inicijalne ideje, a u potpunosti je završena krajem te godine. Nalazi se na planini Ćićariji u Parku prirode Učka. U ovom postu možete pronaći sve ključne informacije:

>>> DESCRIPTION IN ENGLISH <<<

.

.

Osnovni podaci o stazi i land artu

.
Otkrijte prirodne ljepote planine Ćićarije i umjetničke radove na mjestima na kojima ih najmanje očekujete!

Ova kružna staza spoj je umjetničkih intervencija u formi land arta i prirodnih ljepota Ćićarije, odnosno njenih južnih predjela oko litica Stražice i pašnjaka Sapaćice.

Vodeća misao staze, koja je idejni projekt umjetnika Borisa Pecigoša, razvijanje je svijesti o značaju povezanosti čovjeka i prirode. Čovjek je, bez obzira na otuđenost i užurbanost današnjeg načina života, neodvojivi dio prirode. Iako samim svojim postojanjem utječe na prirodu i mijenja je, može naučiti slijediti ritmove prirode i poštivati druga bića koja s njim žive na planetu.

Dok šećete, udahnite mirise šume, osluhnite njene zvukove, opipajte vlažnu zemlju pod prstima, pomilujte nježnu mahovinu, zagrlite stablo, pustite suncu da vas miluje po koži, upijajte zelenilo i osjetite moćnu energiju prirode oko sebe. Ne trebate tragati za osjećajima jednosti s prirodom jer će se oni dogoditi sami od sebe. Važno je samo da budete prisutni.

Ne zaboravite potražiti radove land arta i rock arta koji će vas potaknuti na promišljanje i meditaciju. Zastanite u tišini, osjetite prirodu i povežite se s njom dok promatrate umjetničko djelo. Dotaknite otiske dlanova koji se nalaze na nekim radovima i ostvarite kontakt s prirodom. Osjetite djelovanje prirode na svoju tjelesnu, emotivnu i duševnu dobrobit. Razmislite o svom odnosu prema prirodi i osvijestite svoju vezu sa svim stvorenim. Dišite s prirodom kao jedno.

Land art je u današnje vrijeme vrlo raznolika umjetnička forma. Radovi nastaju u prirodi od prirodnih materijala nađenih na licu mjesta (kamen, šljunak, zemlja, trupci, grane, lišće, snijeg, voda…). Ponekad se unose i umjetni materijali. Oslikavanje stijena ekološkim bojama, što je slučaj kod nekih radova na ovoj stazi, naziva se rock art. Radovi land arta stoje na otvorenom, smješteni dalje od civilizacije, ostavljeni da se mijenjaju i raspadaju pod utjecajem prirodnih sila.

Land art se kao umjetnički pravac pojavio 1960-ih u SAD-u. Ipak, prvi špiljski crteži, megaliti, geoglifi i petroglifi plemenskih naroda pokazuju da je čovjeku od samih početaka ljudske vrste svojstveno ovakvo izražavanje.

Više o land artu i rock artu.

Težina staze: lagano
Dužina staze: 6,5 km
Vrijeme obilaska: 2 – 3 sata (no, želite li doista u potpunosti uživati, uzmite nešto više vremena)
.

.

Ostvari sjajne pogodnosti prijavom na moj Newsletter!

Oplemeni svoj dom vrijednim slikama!

Prati me na Facebooku!

.

Opisi, značenja i fotografije 20 točaka land arta

Detaljan opis i objašnjenje svake točke na land art stazi

NAPOMENA: Održavanje staze je u nadležnosti Javne ustanove Park prirode Učka. Fotografije na ovoj stranici prikazuju radove u vrijeme njihovog nastanka 2016. godine. Zbog utjecaja prirodnih sila i netrajnosti nekih materijala, prolaska konja i stada ovaca preko određenih nefiksiranih konstrukcija te povremenog vandalizma, a pogotovo ako Park prirode neće ulagati u obnovu umjetničkih radova, neki od njih će se s vremenom raspasti i nestati. Ipak, mogu jamčiti da će najmanje 10 od izvornih 20 radova trajati godinama, unatoč gore navedenim nepovoljnim faktorima, te da će Land art staza zadržati svoju atraktivnost. – Boris Pecigoš, autor staze
.

1. Travnati vršak

.
Ovo lijepo mjesto u sjeni drveća pruža vam mogućnost prvog dubljeg kontakta s prirodom. Otisci stopala na vapnenačkoj ploči unutar kamenog kruga pozivaju vas da se izujete i stanete na njih, umirite se i utihnete, osluhnete prirodu oko sebe i osjetite sebe u toj prirodi. Pogled će vam se potom spontano usmjeriti u viseću mandalu, konstrukciju land arta razapetu između dva stabla na malom hrptu koji spaja dvije susjedne vrtače. Mandala služi za fokusiranje vaše pažnje kako biste lakše ušli u meditativno stanje duboke opuštenosti.
U blizini kamenog kruga, okruženo gustom zelenom travom, nalazi se lijepo stablo bukve koje možete zagrliti i na taj način se doslovno stopiti sa šumom.

Kameni krug: ∅ = 140 cm
Oslikani krug: ∅ = 38 cm
Mandala: ∅ = 150 cm

Detaljan opis i objašnjenje svake točke na land art stazi

2. Vilinsko sijelo

.
Na malenoj uzvisini iz trave jesenske šašike izviruje sedam kamena koje je priroda postavila u krug. Prema predajama, na ovakvim mjestima se okupljaju šumske vile. Lokalne legende govore o “vilama učkaricama”:
“Ovi mlaji judi” – govorio je stanoviti pastir Matijola – “govore da ni vil’? Morda ni sada, ale nekada jih je bilo. Još jih ji v Uške, još, i po soj Lisine. Nete vili Uškarice svoji kraji zapustit, ne! Lego ne kažu se. Ja, ovčari ni utinut stareh. Nekadašnje užance mlaji zapušćaju. Vili Uškarice nisu se ni nekada sakemu pokazale, lego kemu tr kemu. Ehe, kuliko puti smo jih videli i čuli kantat ja, Jože Leprinčan, Zvane Zalukar, i Tone Puž! Sad se one ukrivaju i nete n’oče oven današnjen mlajen juden ki govore da smo mi stari bedasti. Vrag bi skaldal z oven današnjen munjenen sveton! Zato su se dobre Uškarice skrile, pak se nijeneme ne pokažu. Najde te jih još va potrebe pozivat, ma ne će bit koristi! Naše domaće vili Uškarice nisu hodili po vojskah kada su se judi tukli. One su čuvale i va nevoje pomagale v Uške, Lisine, Planike, Orljače i po seh bregeh ki se drže z Uškun nas ofčari, paleri i drugi goršćaki.”
Uđite u krug i među sedam simbola naslikanih na kamenima odaberite onaj koji vas najviše privlači, sjednite uz taj kamen na meku travu i uživajte u hladovini ovog čarobnog mjesta. Simboli predstavljaju sedam slova riječi “priroda” napisanih kurzivnom glagoljicom. Zagrlite i stablo bukve koje raste iz velikog kamena i koje se kao stražar nadvilo nad kameni krug. Osluškujte i promatrajte u tišini… možda vam se posreći pa ugledate šumske vile!

Kameni krug: ∅ ≈ 5 m
Oslikane površine: ∅ ≈ 25 cm

Detaljan opis i objašnjenje svake točke na land art stazi

3. Ljubavni kamen

.
Stijena u obliku srca, sastavljena od dvaju kamena koji se naslanjaju jedan na drugi, simbolizira ljubav, partnerstvo i međusobnu podršku. Dublja poruka oslikane stijene govori o ljubavi i zajedništvu čovjeka i prirode. Posjetite li ovo mjesto sa svojim partnerom, zajedno dotaknite stijene ili se naslonite na njih te upijajte ozračje ovog mjesta. Ako ste samac svejedno možete uživati na ovom mjestu, a zaželite li želju da pronađete ljubav svog života, možda vam priroda na neki neobičan način ostvari želju…
Obližnja livada s lokvom u obliku srca zgodno je mjesto za romantične piknike i može postati okupljalište, ne samo divljih životinja poput srna, jelena, divljih svinja, lisica, vukova, medvjeda i drugih koje dolaze na pojilište i ispašu, već i ljudsko okrijepište. Lokve su u prošlosti imale važnu ulogu kao pojilišta za stoku. Danas su prepuštene propadanju jer se sve manje ljudi bavi stočarstvom. Lokve i njihovo održavanje su važne za očuvanje bioraznolikosti jer je uz njih vezan bogat svijet vodenog i močvarnog bilja te vodenih beskralješnjaka.

Stijena: 150 x 200 cm
Oslikana površina: 110 x 170 cm

Detaljan opis i objašnjenje svake točke na land art stazi

4. Kamena gomila

.
Polukuglasta kamena gomila s oslikanim vršnim kamenom i dva kraka usmjerava izletnike na pravi put. Na travnatoj padini nasuprot kamene gomile raste nekoliko lijepih stabala ariša. To je jedina lokacija s arišima na land art stazi. Ariš je jedna od rijetkih četinjača koja zimi otpušta svoje iglice. U rano proljeće ženski češerasti cvjetovi privlače svojom crvenkastom bojom.

Gomila: h = 90 cm, ∅ = 160 cm
Krakovi: d = 130 cm

Detaljan opis i objašnjenje svake točke na land art stazi

5. Otisci dlanova

.
Ovaj land art (zapravo rock art) šalje poruku o pozitivnom utjecaju čovjeka na prirodu. Pašnjak Sapaćica, kao i drugi pašnjaci na Učki nisu nastali prirodno, već tisućljetnim djelovanjem čovjeka, krčenjem šuma i ispašom ovaca. Kroz vrijeme se ustabilio novi ekosistem s livadnim biljkama i životinjama. Zbog osebujne i bogate flore i faune travnjaci predstavljaju značajan spremnik bioraznolikosti živog svijeta. Danas je taj ekosistem ugrožen zbog iseljavanja ljudi s Učke i zapuštanja tradicionalnih djelatnosti. Livade se nažalost sve manje koriste za ispašu i sjenokošu pa postupno zarastaju šumom, a brojnim livadnim vrstama prijeti nestanak. Otiscima dlanova na stijeni ukazuje se na djelovanje ljudskih ruku koje su ostavile pozitivan utjecaj na šarolikost (bioraznolikost) prirodnog svijeta.

2,2 x 11,5 m

Detaljan opis i objašnjenje svake točke na land art stazi

6. Geoglifi ovaca

.
Geoglifi ovaca na simboličan način vraćaju stada na ove pašnjake te prikazuju istarsku autohtonu vrstu, ovcu pramenku, na pašnjacima koji su se u prošlosti upotrebljavali za ispašu. Područje nastanka i uzgoja istarske ovce pramenke naš je najveći poluotok Istra, po kojemu je ova pasmina i dobila ime. Ona je najmlječnija hrvatska izvorna pasmina ovaca. Ovce su uglavnom šarene ili crno-bijele, rjeđe potpuno crne, dok je najmanje potpuno bijelih jedinki. Kako mlijeko prosječno sadrži 7% mliječne masti, većinom se prerađuje u tradicionalan polutvrdi, punomasni ovčji sir te u skutu.

Ovan: 7,5 x 7,6 m
Ovca: 5,9 x 6,8 m

Detaljan opis i objašnjenje svake točke na land art stazi

7. Crveno stablo

.
Poruka ovog land arta govori o negativnom utjecaju čovjeka na prirodu. Plinovod, dalekovod, odašiljači, radar, prometnice, tunel Učka – sve su to ljudski produkti koji neprirodno strše usred planinske ljepote. Tako i ovo crveno stablo, koje se nalazi na uzvišenju usred pašnjaka Sapaćice između trasa plinovoda i dalekovoda, neprirodno dominira krajolikom, prenoseći poruku o čovjekovu nagrđivanju i uništavanju prirode. Ipak, ono plijeni pažnju, privlači i poziva da sjednete pokraj njega i uživate u pogledima na Učku i brežuljke Ćićarije.

5,5 x 4,0 m

Detaljan opis i objašnjenje svake točke na land art stazi

8. Kameni zubi

.
Ogoljela kamena površina ističe se poput mrlje u odnosu na okolnu travu, a mnogi kameni zubi strše u zrak. Oslikani u zlatnu boju šalju poruku da dugovječna priroda itekako može “pokazati zube” ako čovjek pretjera s njezinim uništavanjem.

23 zuba: h ≈ 20-50 cm
Površina: 4,5 x 5,0 m

Detaljan opis i objašnjenje svake točke na land art stazi

9. Trokut

.
Kameni trokut svojim vrhovima usmjerava izletnike prema pašnjaku Sapaćici i Poklonu, prema Stražici i prema odmorištu na Malom vidikovcu. Ako pažljivije pogledate, na samom trokutu, kao i na okolnom rasutom kamenju uočit ćete spiralne fosile planktonskih foraminifera.
S Malog vidikovca pruža se pogled na Gavranov greben i Istru. Dolje u Istri nalaze se gradići Roč i Hum, a između njih prolazi Aleja glagoljaša, umjetnički spomen na glagoljašku povijest ovih krajeva. Iz tog razloga je na malenoj stijeni nasuprot klupe upravo na glagoljici napisan stih jedne pjesme:
   “Kralj sam gore velebne,
   stijene iz mora iznikle,
   eoni su joj dani kratki,
   a ja tek dah neznatni.”
– Boris Pecigoš, pjesma “Kraljevstvo gora” iz zbirke “Putovanje” (2011.) – preuzmi zbirku ovdje!

Trokut: 245 x 280 cm
Glagoljička stijena: 40 x 60 cm

Detaljan opis i objašnjenje svake točke na land art stazi

10. Labirint

.
Geoglif u obliku labirinta vas usmjerava da ostanete na pravom putu na oštrom skretanju staze. Ukazuje i na ogranak staze koja vodi do Gornjeg vidikovca. S visoke litice se pruža širok pogled na Istru, geomorfološki spomenik prirode kanjon Velu dragu te glavni masiv Učke.
Geoglifi su oblik land arta, motivi “nacrtani” na tlu, obično od kamenja ili sličnih trajnih elemenata krajolika, kao što su šljunak, zemlja, zasađene biljke, živica ili stabla. Koristi se i izraz petroforma za oblike napravljene od nanizanih slobodnih komada kamenja.
Labirinti su složene forme putanja koje vode do središta i nazad (na engleskom labyrinth) ili pak razgranate mreže koje traže snalažljivost i orijentaciju da bi se pronašao izlaz (na engleskom maze). Poznati su drevni labirinti poput minojskih na Kreti, rimski labirinti, labirinti u srednjovjekovnim kršćanskim katedralama, a i dan danas im se u određenim krugovima pridaje duhovno značenje – kruženje vijugavim stazama labirinta prema njegovu središtu predstavlja traganje za odgovorima i putovanje u središte duše, dolazak u središte labirinta simbolizira kontakt s božanskim i stjecanje spoznaje ili uvida, a potom slijedi povratak i realizacija stečenih uvida. Labirint može biti prikazan na crtežu ili slici, a ako je napravljen u formi geoglifa (petroforme) spada pod land art.

∅ = 11 m (+ krakovi ulaza: d = 1 m)

Detaljan opis i objašnjenje svake točke na land art stazi

11. Kameno igralište

.
S obzirom na obilan izvor lomljenog kamenja, ovdje vas pozivamo da se sami poigrate s gradnjom vlastitog land arta – stupa, gomile, piramide, kruga, spirale ili nekog drugog oblika po želji. To je izvrstan način da potaknete vlastitu kreativnost! Putem uzimanja i slaganja kamenja ostvarujete i direktan taktilan kontakt s prirodom, što je glavna tema ovog umjetničko-ekološkog projekta.

Površina ≈150 m²

Detaljan opis i objašnjenje svake točke na land art stazi

12. Spiralni geoglif

.
Spiralni geoglif napravljen je po uzoru na presjek spiralnih ljuštura fosilnih foraminifera (numulita) koje, ako se malo bolje zagledate, možete pronaći u obližnjem rasutom kamenju na ovom lijepom stjenovitom vidikovcu (Donjem vidikovcu) s pogledima na vršni greben Učke, litice Stražice, kanjon Velu dragu i Istru.
Učka i Ćićarija su građene od stijene vapnenca koja je nastajala dugotrajnim taloženjem vapnenačkih skeleta planktonskih organizama u ondašnjem oceanu Tethys u razdoblju krede od prije 140 milijuna godina pa sve do sredine tercijara, prije 30 milijuna godina. Sudaranje Afričke i Europske ploče uzdiže Alpe i Dinaride, čiji su sastavni dio Učka i Ćićarija. Zato danas na ovome mjestu, na visini preko 900 m nad morem možemo pronaći ostatke organizama koji su nekada živjeli u dubokom moru.

∅ = 13,5 m

Detaljan opis i objašnjenje svake točke na land art stazi

13. Kamena šuma

.
Na mjestu gdje je šuma u potpunosti iskrčena, ostali su samo tužni panjevi kao podsjetnik na snažna stabla koja su ovdje rasla i pružala dom mnogim šumskim bićima. Instalacije land arta na ovom mjestu predstavljaju izravan umjetnički podsjetnik na štetu koja nastaje zbog nerazborite i pretjerane sječe stabala. Na nekoliko panjeva nalazi se oslikano kamenje koje predstavlja dušu nestalog drveća, ali i sjeme novog života koji niče iz razvalina ljudskog djelovanja. Time se ukazuje na moć prirode da se obnavlja i da je prirodu nemoguće uništiti.

Alen I: 38 x 46 x 50 cm
Alen II: 40 x 26 x 15 cm
Boris I: 37 x 64 x 45 cm
Boris II: 58 x 38 x 41 cm
Boris III: 27 x 40 x 29 cm
Kristina: 46 x 52 x 29 cm
Kruno: 30 x 30 x 49 cm
Maja: 45 x 39 x 36 cm

Detaljan opis i objašnjenje svake točke na land art stazi

14. Stijenska slikarija na litici

.
Tema ove velike stijenske slikarije (petroglifa) jesu lišajevi, njihova raznolikost i važnost za ekosustav. Slikarija se vidi već s glavne staze, no možete joj prići bliže kratkim ogrankom staze, dotaknuti je i uživati pod samom liticom Stražice.
Lišajevi su izuzetno osjetljivi na ljudsko djelovanje, poput onečišćenja ili sječe šuma. Zbog nestajanja staništa, promjene mikroklimatskih uvjeta te onečišćenja zraka postali su ugroženi. Poznavanje lihenoflore pridonosi poznavanju biološke raznolikosti općenito te je važan bioindikator različitih uvjeta u okolišu. Mnoge svojte lišaja su široko rasprostranjene, no istodobno i usko specijalizirane za određene uvjete u okolišu, bilo da su oni uvjetovani prirodnim čimbenicima poput nadmorske visine, prosječne temperature, količine vlage i oborina ili pak tipa podloge.

300 x 300 cm

Detaljan opis i objašnjenje svake točke na land art stazi

15. i 16. Mahovina I & II

.
Petroglif naslikan na malenom kamenu nasuprot klupe za odmor skreće pozornost na mahovinu koja je gusto obrasla gromade kamenja na siparu pod liticama Stražice. Mjesto je vrlo lijepo i djeluje pomalo bajkovito. U neposrednoj blizini se nalazi i mozaično oslikana stijena, djelomično prekrivena mahovinom. Obje slikarije su inspirirane intrigantnim oblicima sporangija mahovina (tobolaca sa sporama) i peristoma (usnih otvora tobolaca).
Rašireno je pogrešno uvjerenje da mahovina raste samo na sjevernoj strani stabala ili kamenja te da se po njoj može odrediti sjever. Mahovina raste u sjenovitim i vlažnim predjelima bez obzira na orijentaciju staništa. Ovaj predio, primjerice, okrenut je prema zapadu.

.

Mahovina I

36 x 36 cm

.

Mahovina II

290 x 450 cm

Detaljan opis i objašnjenje svake točke na land art stazi

17. i 18. Monolit s motivom spirale I & II

.
Tema je ovih stijenskih slikarija spirala kao osnovna forma prirode koja se pojavljuje od mikrokozmosa do makrokozmosa. Spiralna forma prisutna je, primjerice, u DNK-u, u ljušturicama foraminifera koje grade vapnenačke stijene Učke, u puževim kućicama, u zavijutku mladog lišća paprati i drugog bilja, u vodenim vrtlozima i velikim atmosferskim ciklonama te u obliku galaksija.
Prvi monolit se nalazi uz samu stazu i formom spirale aludira na gradivne elemente stijena Učke i Ćićarije – nevidljive spiralne mikrofosile koje umjetnički rad na ovaj način čini vidljivima.
Drugi monolit je malo uvučen u šumu, a sa spiralom obrađuje temu paprati. Nakon promišljanja stijenske slikarije otiđite iza monolita na malo odmorište ili se čak popnite na monolit i uživajte u drugačijoj perspektivi šume.

.

Monolit s motivom spirale I

155 x 195 cm

.

Monolit s motivom spirale II

250 x 180 cm

Detaljan opis i objašnjenje svake točke na land art stazi

19. Stražar

.
Instalacija land arta napravljena od cjepanica akacije prikladno podsjeća na stražara jer se nalazi na usponu do vidikovca Kroga na Stražici. Stražica je dobila ime po nadzornim (stražarskim) postajama ili utvrdama iz uskočko-mletačkog rata koji se vodio u 17. stoljeću. Ostaci su vidljivi duž izduženog grebena u obliku suhozidnih ograda i malih umjetno poravnanih proplanaka.
S vidikovca Kroga na nadmorskoj visini od oko 1000 m pruža se pogled na zapadne obronke Učke, Istru te na cestu Giuseppinu (Jozefinu), nazvanu u čast caru Josipu II, koji ju je dao izgraditi krajem 18. stoljeća. Cesta je do otvaranja tunela Učka 1981. g. spajala Kvarner i Istru preko prijevoja Poklona.

Cjepanice: 230 x 45 x 30 cm

Detaljan opis i objašnjenje svake točke na land art stazi

20. Travnati plato

.
Na travnatom platou na izboju nad strmom padinom (na “balkonu”) nalazi se jednostavni mali geoglif s višeslojnom simbolikom kruga (kružnice) i središta (centra). Mjesto samo po sebi može biti ugodno odmorište – unutar kruga ili na malom uzvišenju pokraj platoa, na čijem vrhu raste lijepo veliko stablo. Stablo vas poziva da ga zagrlite uz zahvalu prirodi, a cijela lokacija služi za oproštaj od šume prije povratka na prijevoj Poklon i u civilizaciju.

∅ = 5,5 m

Detaljan opis i objašnjenje svake točke na land art stazi

Putokazi i markacije

.
Kako ovo nije obična planinarska staza već umjetnička šetnica, putokazi na stazi su također osmišljeni na likovan način. Otisak dlana s labirintom je logo ove land art staze i nalazi se na ulaznim putokazima, ali i na onima koji pokazuju na ogranke staze koji vode do nekih uvučenih točaka land arta. Dlanovi s labirintom označavaju svaku točku i na karti staze. Sama staza je označena posebnim markacijama u pet boja kako biste prateći kartu točno znali na kojem ste dijelu stazu.

.

Ostvari sjajne pogodnosti prijavom na moj Newsletter!

Oplemeni svoj dom vrijednim slikama!

Prati me na Facebooku!

.

Detaljna karta Land art staze

.

KLIKNI ZA UVEĆANJE

.

.

Kako doći do ulaza na stazu

.
Land art staza ima dva ulaza koji se nalaze na cesti koja spaja Kvarner i Istru preko Učke. Prvi ulaz je na prijevoju Poklon, u blizini Planinarskog doma Poklon i info-centra Parka prirode Učka. Drugi ulaz je nasuprot odvojka ceste za Vojak, najviši vrh Učke.
Dolazite li iz pravca Rijeke vozite obilaznicom E61 i brzom cestom E751 u smjeru Pule. Izađite na izlazu za Veprinac. Na prvom križanju skrenite lijevo za Veprinac. Na sljedećem križanju u Veprincu također skrenite lijevo (na cesti je oznaka za Učku). Vozite oko 7 km do Poklona i ulaza u land art stazu.
Iz smjera Istre s brze ceste E751 izađite u Vranji, neposredno prije tunela Učka, na izlazu za Otok Cres, Labin i Velu Učku. Nakon naplatnih kućica skrenite desno kako pokazuje i oznaka za Velu Učku. Do ulaza u land art stazu vozite oko 5 km.
.

.
.

Ostvari sjajne pogodnosti prijavom na moj Newsletter!

Oplemeni svoj dom vrijednim slikama!

Prati me na Facebooku!

.

Brošura

.
Brošuru s najosnovnijim podacima o svakoj točki land arta u skraćenom obliku, s autokartom kako doći do ulaza na stazu te s detaljnom kartom same land art staze možete slobodno preuzeti u pdf formatu i isprintati je da vam bude vodič tijekom obilaska staze.

PREUZMI BROŠURU 

.

.

O autoru

.
Boris Pecigoš diplomirao je slikarstvo u ljubljanskoj školi za umjetnost Arthouse – College of Visual Arts. Land art staza Stražica – Sapaćica u Parku prirode Učka njegov je magistarski rad (🔗). Član je Hrvatskog društva likovnih umjetnika Zagreb. U umjetničkom stvaralaštvu nadahnjuju ga moćna i prekrasna priroda, nježna i meditativna glazba, duboka i emotivna poezija te mistična i zen duhovnost. Osnivač je i voditelj udruge Atelier Hayat, koja djeluje na trima međusobno isprepletenima područjima – umjetnosti, prirodoljublju i osobnom razvoju. (opširnije)
Online art portfolio: boris-pecigos.com
.

Priznanje HDLU Zagreb za projekt Land art staze na Učki i razvoj kulturnog turizma u Hrvatskoj u 2016. godini autoru staze Borisu Pecigošu uručeno je na godišnjoj skupštini udruge 11. siječnja 2017.

.

Ostvari sjajne pogodnosti prijavom na moj Newsletter!

Oplemeni svoj dom vrijednim slikama!

Prati me na Facebooku!

.

Značajniji medijski prilozi

.
HRT, “Kulturni kolodvor” 16.9.2016. (prilog počinje na 23:16)

.

Kanal Ri, “Vidici” 21.7.2016.

.

HRT, “Dobro jutro Hrvatska” 21.7.2016.

.

TV Istra, “Zemlja emocija” 20.7.2016.

.

Ostvari sjajne pogodnosti prijavom na moj Newsletter!

Oplemeni svoj dom vrijednim slikama!

Prati me na Facebooku!

.

Categories: ART PORTFOLIO, LAND ART & ROCK ART

Post navigation

Comments are closed.

Create a website or blog at WordPress.com